Mniej niż w Krośnie i w Jaśle. Ile zapłacimy za wywóz śmieci?

W projekcie uchwały, przygotowanym na najbliższą sesję Rady Miasta, zaplanowaną na 19 grudnia, cena, jaką mieliby zapłacić od stycznia 2020 roku mieszkańcy Sanoka to 28 zł od osoby za odpady segregowane.

Burmistrz Matuszewski, po przeanalizowaniu wszystkich możliwych rozwiązań, przedstawił propozycję obniżenia tek kwoty do 23 zł. Zapłacilibyśmy mniej niż w Krośnie (24 zł) i dużo mniej, niż w Jaśle, gdzie odbiór odpadów segregowanych kosztuje mieszkańca prawie 30 zł. Burmistrz Matuszewski swoją decyzję o obniżeniu proponowanej stawki uzasadnia w materiale filmowym: