Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Sanoku na podium w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z OPERONEM

W ogólnopolskim próbnym Egzaminie przygotowanym przez wydawnictwo OPERON Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku została sklasyfikowana na 2 miejscu w województwie podkarpackim.

Wysokie wyniki egzaminu to rezultat ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli, dużej ilości zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz właściwej współpracy z rodzicami.

Sukces cieszy tym bardziej, że klasa 8a jest klasą o profilu siatkarskim utworzoną w ramach Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego.

W roku bieżącym szkoła prowadzi rekrutację do klasy 4 kontynuując rozpoczętą przygodę z siatkówką wierząc, że z powodzeniem można łączyć sport z nauką.
Cieszymy się z sukcesu ósmoklasistów i życzymy równie wysokich wyników w egzaminie kwietniowym.