Adam Ryniak: zabezpieczono środki na inwestycje drogowe

Na ostatniej sesji Rady Miasta zagłosowano za przyjęciem budżetu przedstawionego przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Przeciw budżetowi głosowało dwóch radnych, wstrzymał się jeden radny pozostali zagłosowali za. Radnych poprosiliśmy o skomentowanie swoich decyzji. Poniżej wypowiedź Adama Ryniaka

Mimo dużego zadłużenia o czym pisał Tygodnik Sanocki w budżecie Miasta Sanoka na 2020r. zabezpieczono środki na inwestycje drogowe. Na dzielnicy Wójtostwo – dotyczy to przebudowy dróg gminnych ul. Poprzecznej, Szafera, Krasińskiego, Sadowej tj. 680 m.

Łączna wartość zadania 2 344 285 zł. z czego w budżecie Miasta Sanoka zabezpieczono kwotę 1 172 143 zł tj. 50% w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli inwestycja zostanie dofinansowana to w II połowie 2020 r. zadanie zostanie wykonane.

W budżecie Miasta Sanoka jest kwota 100 tys. zł na oświetlenie solarne. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych w Dzielnicach.

Ponadto w budżecie zwiększono dodatkowo o 100 tys. zł. dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem dla młodzieży. Obecnie wynosi ona 510 tys. zł.

Adam Ryniak – Radni Miasta Sanoka VIII kadencji