Wanda Kot

Wanda Kot: kierowałam się dobrem wspólnym mieszkańców Sanoka

Na sesji Rady Miasta zagłosowano za przyjęciem budżetu przedstawionego przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Przeciw budżetowi głosowało dwóch radnych, wstrzymał się jeden radny pozostali zagłosowali za. Radnych poprosiliśmy o skomentowanie swoich decyzji. Poniżej wypowiedź Wandy Kot.

Budżet Miasta Sanoka na 2020 rok jest pierwszym budżetem autorstwa burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Jest to budżet trudny z uwagi na fakt spłaty zobowiązań finansowych chociażby z poprzedniej kadencji, podczas której zostały zrealizowane ogromne i bardzo długo oczekiwane przez Sanoczan inwestycje. Mam tu na myśli wybudowanie obiektów: Centrum Rehabilitacji i Sportu, Dworca Multimodalnego, Obwodnicy Miasta Sanoka.

W poprzedniej kadencji miała być także zrealizowana inwestycja budowy dwóch łączników
z obwodnicą, jednak to zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku, dlatego w budżecie miasta Sanoka na 2020 rok zabezpieczono stosowną kwotę. Poza tym w budżecie miasta na 2020 rok zabezpieczono środki finansowe na dział „Oświata i wychowanie”, który jest niedoszacowany.

Biorąc pod uwagę „za” i „przeciw” zagłosowałam za pozytywnym przyjęciem tego budżetu kierując się dobrem wspólnym mieszkańców Sanoka, wykazując się współpracą ponad podziałami i doceniając wytężoną pracę i zaangażowanie burmistrza Tomasza Matuszewskiego i burmistrza Grzegorza Korneckiego.

Czy ze wszystkimi zmianami w budżecie się zgadzam, na pewno nie. Jako Radna Miasta Sanoka i Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej mam inne priorytety. Zamiast kolejnego zwiększenia środków finansowych na sport o kolejne 100 tysięcy, dofinansowałabym ochronę zdrowia tj. zadłużony szpital chociażby dotacjami celowymi na zakup sprzętu medycznego czy remont oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Ubolewam nad tym, że w 2019 roku Skarbnik i Burmistrz Miasta nie udzielili wsparcia finansowego dla szpitala mimo pozytywnie zaopiniowanego wniosku przez Komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Finansowo-Gospodarczą. W latach 2009 do 2018 Gmina Miasta Sanoka udzieliła szpitalowi sanockiemu środki finansowe w ramach dotacji celowych na łączną kwotę 941.900,49zł. Natomiast w 2014 roku Gmina Miasta Sanoka rozłożyła szpitalowi płatność za podatek na raty, natomiast w 2019 roku umorzono szpitalowi 62 tysiące podatku.

Oprócz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Sanoka priorytetem jest dla mnie również wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej we wszystkich dzielnicach miasta. Trudno w to uwierzyć, że nawet mieszkańcy w dzielnicy śródmieście nadal od ponad 40 stu lat oczekują na realizację kanalizacji sanitarnej, deszczowej itp. Wykonanie tych zadań w 2020 roku pozwoli na podniesienie jakości życia mieszkańców Sanoka i przełoży się także na wpływy środków finansowych do budżetu miasta. W śródmieściu w 2020 roku priorytetowym zadaniem jest wykonanie kanalizacji wraz z nakładką asfaltową oraz oświetleniem ulicy Jasnej.

Przy okazji w imieniu własnym oraz osób niepełnosprawnych dziękuję panom Burmistrzom za wykonany remont toalety na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego oraz przystosowanie tej toalety dla osób niepełnosprawnych. Starałam się
o ten remont i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych kilka lat, ale dopiero w tej kadencji zadanie to zostało zrealizowane.

Przy okazji dziękuję również Burmistrzom za wytężoną pracę na rzecz przeniesienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej lokalizacji tj. budynku administracyjnego przy ul. Wojaka Szwejka w Sanoku tj. po dawnym areszcie śledczym. To zadanie również było planowane do realizacji w poprzedniej kadencji, jednak dopiero w 2020 roku prawdopodobnie w miesiącu lutym stanie się to możliwe. Nowa lokalizacja MOPS-u w dzielnicy śródmieście jest bardzo trafiona w budynku administracyjnym po areszcie śledczym zostały wykonane niezbędne prace remontowe, jest bardzo duży parking, następnym etapem będzie zamontowanie windy zewnętrznej przy budynku.

WANDA KOT
RADNA MIASTA SANOKA
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj