Sejm: Trwają prace nad rządowym projektem tarczy antykryzysowej

Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej trwają prace nad rządowym projektem tarczy antykryzysowej, gdzie znalazły się również propozycje dotyczące dopłat do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne z Europejskiego Funduszu Społecznego dzięki którym pracodawcy, którym na skutek pandemii koronowirusa spadły obroty, będą mogli starać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pieniądze na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne zapewni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marszałkowie regionów.
Więcej: https://bit.ly/2xq5eQa

Drugą propozycją są ułatwienia w pozyskiwaniu kredytu na innowacje technologiczne. Wprowadzone ułatwienia miałyby pomóc wielu przedsiębiorstwom, odczuwającym ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa i dzięki temu będą oni mogli łatwiej będzie podejmować decyzje inwestycyjne, utrzymać produkcję i miejsca pracy. Kredyt na innowacje technologiczne jest rozwiązaniem współfinansowanym z funduszy unijnych w Programie Inteligentny Rozwój. Za wdrażanie premii technologicznej odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego.
oprac. esw
Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej