Wolne wnioski i zapytania XXVIII Sesja Rady Miasta

Wolne wnioski i zapytania XXVIII Sesja Rady Miasta

XXVIII Sesja Rady Miasta odbyła się 28 maja. Wolne wnioski i zapytania są ich stałym elementem. Tym razem radni poruszali następujące zagadnienia.

Jako pierwszy głos zabrał radny Grzegorz Kozak, który w pierwszej kolejności podziękował burmistrzowi za wymianę żarówek na przejściach dla pieszych przy ul. Przemyskiej.W imieniu mieszkańców Olchowiec, zaapelował, aby te przejścia zostały dodatkowo oświetlone sygnalizacją, która by jednoznacznie wskazywała kierowcom, że powinni się zatrzymać lub zwolnić.

Radny wystosował również prośbę o przyjrzeniu się stanom dróg przy ul. Świętojańskiej i Rumiankowej, które zarastają trawą. Powiadomił o problemie dzików na Olchowcach, które podchodzą coraz bliżej domów, czym powodują straty w ogrodach mieszkańców.

Następny wniosek wypłynął od radnego Sławomira Miklicza, który prosił o wycenę kosztów naprawy ul. Gajowej (jeżeli były takie ponoszone w tym roku) oraz czy jest planowany ponowny remont.

Radna Wanda Kot – poprosiła o informację, na jakim etapie jest naprawa jej zgłoszenia dotyczącego uszkodzenia kładki za stawami. Poinformowała również o uszkodzonej płycie przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki z prośbą o interwencję.

Wniosek radnego Łukasza Radożyckiego skupił się na renowacji boiska na ogródku Jordanowskim, by ponownie mogło służyć mieszkańcom.

Radny Roman Babiak, w ślad za Grzegorzem Kozakiem poinformował, iż będą egzekwować, by przejścia dla pieszych w dzielnicy Olchowce, szczególnie przy ul. Przemyskiej i Lipińskiego, a także zaproponował odstrzał dzików, które stały się plagą dla mieszkańców dzielnicy, które dewastują plantacje w paśmie między ul. Przemyską a Sanem, czym zmuszają rolników do ponownych nasadzeń upraw.

Radny Maciej Drwięga wystąpił z wnioskiem o rozpatrzeniu dostępności w weekendy Orlików przy SP 1 i SP 4.

Następny wniosek złożył Jakub Osika, w którym poruszył temat sygnalizacji świetlnej na głównych krzyżówkach w mieście, by w godzinach nocnych świeciło jedynie żółte światło pulsacyjne. W tej sprawie zaproponował zwrócenie się do GDDKiA, a także wystosował zapytanie, czy planowane boisko do piłki plażowej nie będzie problemem w zakresie utrzymania jego porządku, nasypami piasku i jakie koszty to za sobą poniesie. Pogratulował również pomysłu z łąkami kwietnymi, które mają być zasadzone w mieście, a także w imieniu Stowarzyszenia Demokratów zgłosił gotowość w pomocy przy problemie gołębi.

Radna Teresa Lisowska wystosowała prośbę do burmistrza Konrada, czy w związku z zjawiskiem suszy i drastycznym spadkiem wód gruntowych istnieją programy rządowe, które mogłyby wesprzeć małe retencje, albowiem jest to zapytanie kierowane przez wielu mieszkańców. Poinformowała również, iż wystąpi do Komisji Bezpieczeństwa z wnioskiem, by ruch na ul. Cerkiewnej odbywał się tylko w jednym kierunku (na dół), albowiem jest to stroma, kręta droga i występuje tam duży problem z wyminięciem się pojazdu w lecie, a w zimie jest on praktycznie niemożliwy.

Radna Beata Wróbel odniosła się do wniosku radnego Babiaka, informując, iż jeżeli chodzi o odstrzał dzików to organem właściwym do wydania takiej decyzji jest starosta, jednak uczuliła, iż w chwili obecnej lochy spodziewają się potomstwa i to nie jest dobry czas na ich odstrzał, a także poinformowała, iż należy sprawdzić, czy na terenach miejskich można przeprowadzić odstrzał, a jeśli tak to należy pamiętać, iż musi być spełniony warunek, jakim jest uszkodzenie i straty w infrastrukturze miejskiej.

Pytanie radnego Ryszarda Karaczkowskiego skupiło się na wysokiej trawie w mieście, w związku z tym pytał, czy wystąpiły jakieś opóźnienia w jej koszeniu, a jeśli tak, to jak są duże. Nadmienił również o problemie koszenia trawy przy krzyżówce ul. Kiczury z Sadową, przy bloku rotacyjnym, gdzie część terenu należy do miasta, a część do spółdzielni. Mieszkańcy apelują, że jeszcze nigdy nie udało się tego terenu skosić równocześnie.

Po wysłuchaniu wniosków i próśb głos zabrał burmistrz Artur Konrad, który odniósł się do każdego problemu. I tak w kilku słowach odnosząc się do zapytania radnego Miklicza, poinformował, iż remont przy ul. Gajowej prowadziło SPGK, było to jedynie zabezpieczenie korą asfaltową, która została pozyskana przy frezowaniu ul. Tysiąclecia, jednakże nie ulega wątpliwości, iż droga ta wymaga naprawy. Następnie poinformował, iż kładka na stawach została naprawiona (jest dokumentacja fotograficzna), a sprawą pękniętej płyty przy pomniku Kościuszki zajmie się niezwłocznie. Odniósł się również do prośby radnego Radożyckiego, informując iż wejdzie w kontakt z dyrektorem MOSiR, by zorientować się, jak miałaby wyglądać renowacja boiska na Ogródku Jordanowskim. Podejmie również kroki o kontakt z GDDKiA oraz Podkarpackim Zarządem Dróg, w którego zarząd weszła część dróg o możliwości pozostawiania jedynie świateł pulsacyjnych w godzinach nocnych. Na koniec odniósł się do kłopotliwej kwestii dzików, który problem nie był mu obcy, albowiem radny Babiak interweniował u niego w tej sprawie dwukrotnie, w związku z czym po wstępnych rozmowach z myśliwymi pracują nad metodą pozbycia się problemu, jednakże skłaniają się oni przy metodach odłowu, aby nie prowadzić odstrzału na terenie miasta.

 

esw

 

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj