Miejskie autobusy będą kursować aż do gminy Zarszyn. Gmina Miasta Sanoka oraz gmina Zarszyn podpisały w tej sprawie porozumienie. Powstanie nowa linia autobusowa na trasie Sanok - Pisarowce - Jędruszkowce - Pielnia - Nadolany - Nowotaniec - Nagórzany -Wola Sękowa – Wygnanka.

Dodatkowe kursy autobusów i zmiany cen biletów

Od września nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej. Pojawią się dodatkowe kursy autobusów do Bukowska. Ceny biletów za przejazd również ulegną zmianie. W Gminie Zagórz oraz w gminie wiejskiej Sanok ceny biletów nieznacznie wzrosną, ponieważ obie gminy nie porozumiały się z Miastem Sanok. Dlatego to mieszkańcy zapłacą więcej za przejazdy.

Prowadzone rozmowy między samorządami Miasta Sanoka, gminą wiejską Sanok oraz Miastem i Gminą Zagórz w kwestii zwiększenia rekompensaty do poziomu gwarantującego w 100% pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Obydwie gminy nie są w stanie zwiększy dotacji, dlatego zaproponowały podniesienie cen biletów do poziomu gwarantującego pokrycie różnicy w przekazanej rekompensacie. Stracą na tym mieszkańcy, którzy będą musieli od września zapłacić więcej za przejazd autobusem.

Mieszkańcy Gminy Bukowsko z pewnością ucieszą się, ponieważ w ich gminie Miasto Sanok zorganizuje gminny transport zbiorowy. Władze Miasta Sanoka i Gminy Bukowsko podpiszą porozumienie, na podstawie którego od 1 września zostanie uruchomiania nowa linia komunikacji miejskiej na trasie Sanok – Bukowsko. Dziennie odbędzie się osiem kursów. Natomiast na trasie Sanok – Wola Piotrowa 4 kursy dziennie. Autobusy kursować będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. Porozumienie zostanie zawarte 1 września tego roku do 31 grudnia 2026 roku. Zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bukowsko będzie realizowało Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Sanoku.

Z uwagi na uruchomienie połączeń z Sanoka do Bukowska, konieczne jest ustalenie nowej strefy komunikacji miejskiej oraz cen biletów za usługi przewozowe w tej strefie. Zmiana cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich, w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka oraz gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienia dotyczy wyłącznie cen biletów w jednej ze stref podmiejskich.

Wprowadzono podział na następujące strefy biletowe: strefa biletowa 0 obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Sanoka do ostatniego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miasta Sanoka, strefa biletowa 1 obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Sanoka oraz obszar gmin sąsiadujących, które zawarły z Gminą Miasta Sanoka stosowne porozumienia, strefa biletowa 2 obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Sanoka oraz miejscowości: Załuż, Wujskie i Wielopole Zasław, strefa biletowa 3 obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Sanoka oraz obszar Gminy Bukowsko, tj. miejscowości: Bukowsko, Pobiedno, Wolica, Wola Piotrowa oraz Prusiek i Markowce, strefa 4 (wewnątrzstrefowa) – obejmuje obszar gmin, które zawarły z Gminą Miasta Sanoka stosowne porozumienia. Burmistrz Miasta nie podjął decyzji o zwiększeniu cen biletów w strefie „0”, czyli na terenie miasta Sanoka, ze względu na pogorszenie sytuacji ekonomicznej mieszkańców Sanoka z powodu epidemii. Bilet jednorazowy będzie kosztować 2,40, natomiast ulgowy 1,80, ulgowy ustawowy -1,20.

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są: zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi, inwalidzi, osoby z niepełnosprawnościami, niezdolni do samodzielnej egzystencji i wskazani przez nich opiekunowie na podstawie legitymacji, osoby niewidome i ociemniałe oraz wskazani przez nich opiekunowie na podstawie legitymacji, dzieci w wieku do lat 4, dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnościami, osoby, które ukończyły 70 lat życia, posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, inwalidzi wojenni i wojskowi wskazani przez nich opiekunowie na podstawie legitymacji. Do korzystania z przejazdów ulgowych (ulga samorządowa) autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są: dzieci w wieku od lat 4 do lat 7, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, emeryci i renciści, niesłyszący – członkowie Polskiego Związku Głuchych.

Do korzystania z przejazdów ulgowych (ulga ustawowa) autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są: studenci szkół wyższych, kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Kwestie dotyczące komunikacji miejskiej, porozumienia z Gminą Bukowsko, ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej ustalenia tras przejazdów były przedmiotem dyskusji podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 23 lipca. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu „Podkarpacie” Oddział w Sanoku oraz Rady OPZZ Powiatów Sanockiego, Brzozowskiego i Bieszczadzkiego w Sanoku.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj