Komunikat dla lekarzy                   

Od 8 stycznia 2021 roku skierowania – z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami –  będą wystawiane elektronicznie

 

E-skierowanie jest to kolejny elektroniczny dokument wprowadzony zaraz po e-recepcie. Dzięki temu pacjent może otrzymać swoje skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala również w postaci cyfrowej. Do 8 stycznia 2021 roku, będzie można korzystać również z papierowej wersji skierowania.
Po tym czasie, zgodnie z założeniami, wszystkie uwzględnione w przepisach rodzaje skierowań będą funkcjonowały wyłącznie w postaci cyfrowej.

 

Warto pamiętać, że e-skierowania przynoszą realne korzyści szczególnie w warunkach pandemii, gdyż pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady na kolejną wizytę czy badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację bez konieczności osobistego dostarczania skierowania.

 

E-skierowanie w liczbach

Do końca października 2020 r. 33 tysiące lekarzy wystawiło ponad 3 mln e-skierowań, a w każdym tygodniu do systemu podłącza się ok. 140 nowych podmiotów. Dynamika przyrostu nowych e-skierowań w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła. Tylko w październiku wystawiono prawie tyle samo elektronicznych skierowań, co w pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku. Przełomowy moment nastąpił w lipcu br.
w porównaniu z czerwcem – wystawiono wtedy prawie 6 razy więcej tych elektronicznych dokumentów.

 

Wykaz placówek, które wystawiają i realizują e-skierowania dostępny jest na stronie https://www.pacjent.gov.pl/gdzie-zrealizujesz-e-skierowanie.

W województwie podkarpackim już 280 podmiotów wystawia e-skierowanie (dane z 27 grudnia). Najwięcej elektronicznych skierowań wystawili lekarze w wieku od 50 do 59 lat – ponad 1,1 mln. Natomiast najliczniejszą grupą pacjentów, którzy je otrzymali, stanowiły osoby powyżej 60. roku życia – ponad 350 tys. Najwięcej e-skierowań jest wystawianych do poradni urazowo-ortopedycznej, okulistycznej oraz chirurgii ogólnej.

Na co wystawia się e-skierowanie?

Skierowania w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 roku będą obowiązkowo wystawiane na takie świadczenia medyczne jak:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. poradnia okulistyczna czy ortopedyczna),
 • leczenie szpitalne w szpitalu,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
 • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Na pozostałe świadczenia medyczne, skierowania będą wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj.
w postaci papierowej.

Zalety elektronicznego skierowania: 

 • Możliwość zapisania się telefonicznie  na wizytę lub badania – obecnie, w przypadku telefonicznego zapisu, należy dostarczyć oryginalne skierowanie nie później, niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu telefonicznego. W przypadku otrzymania skierowania w formie elektronicznej,  pacjent będzie potrzebował wyłącznie kodu PIN (otrzymanego w formie SMS – a, mail-a lub w formie wydruku informacyjnego) oraz numeru PESEL. Jest to szczególnie wygodne, jeśli miejsce wykonania świadczenia medycznego znajduje się daleko od miejsca pobytu pacjenta.
 • Ułatwienie rejestracji – dane pacjenta zostaną pobrane automatycznie przy rejestracji
  e-skierowania przez podmiot realizujący.
 • Pacjent nie zgubi swojego skierowania – dzięki temu, że skierowanie jest w postaci elektronicznej, nie ma mowy, aby został zagubione. Pacjent, logując się do IKP, zawsze ma dostęp do wszystkich danych potrzebnych do zapisania się na świadczenia medyczne.
 • Zredukowanie problemu nieczytelności papierowych skierowań, który w chwili obecnej oznacza często ponowny kontakt pacjenta z lekarzem.
 • Nie trzeba dodatkowo podpisywać skierowania – skierowanie wystawione w postaci elektronicznej nie wymaga dodatkowych podpisów. Lekarz podpisuje  e-skierowanie podpisem elektronicznym, który jest prawnie uznany za podpis o takim samym znaczeniu, co podpis ręczny.
 • Nie są potrzebne dodatkowe podpisy elektroniczne – w celu wystawienia e-skierowania można skorzystać z tego samego podpisu, który jest używany do wystawienia e-zwolnienia.
 • Istnieje możliwość otrzymania przez lekarza dostępu do e-skierowań pacjenta – daje to możliwość lepszego śledzenia przebiegu leczenia pacjenta, zmniejsza również ryzyko np. zbyt częstego badania radiologicznego.
 • Istnieje możliwość anulowania wystawionego skierowania – w przypadku nieprawidłowości lekarz może anulować skierowanie.
 • Możliwość śledzenia historii leczenia i Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl

 

W jakiej formie pacjent może otrzymać e-skierowanie?

Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej otrzymuje:

 • SMS, w którym podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy, lub
 • E-mail z plikiem zawierającym potrzebne informacje, lub
 • wydruk informacyjny skierowania opatrzonym podpisem wystawiającego.

To pacjent może wybrać formę dostępu do e-skierowania. W przypadku dwóch pierwszych form, wymagane jest posiadanie aktywnego Internetowego Konta Pacjenta. Pacjent, który nie aktywował IKP bądź nie podał adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu otrzymuje od osoby wystawiającej
e-skierowanie wydruk informacyjny, dzięki któremu może zrealizować e-skierowanie.

 

Skąd wysyłane są powiadomienia SMS i e-mail z danymi dostępowymi do e-skierowania?

Powiadomienia są wysyłane z Systemu e-zdrowie. Wiadomości e-mail przychodzą z adresu: eskierowanie@pacjent.gov.pl, a wiadomości SMS od nadawcy „e-zdrowie”.

 

Kto ma dostęp do wystawionego e-skierowania?

Dostęp do e-skierowania ma:

 • Pacjent, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), po uprzednim zalogowaniu się.
 • Osoba, która została upoważniona przez pacjenta do dostępu do jego danych medycznych.
 • Osoba wystawiająca e-skierowanie.
 • Pracownik medyczny po pobraniu e-skierowania w celu jego realizacji.
 • Pracownik medyczny, który został upoważniony przez pacjenta do dostępu do jego danych medycznych.
 • Każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

 

Jaka jest procedura postępowania w przypadku zgubienia kodów dostępowych przez pacjenta?

Kody dostępowe znajdują się na wydruku informacyjnym, a także w wiadomości SMS lub e-mail,
w przypadku, gdy pacjent w IKP zaznaczył opcję, że chciałby otrzymywać powiadomienia z danymi dostępowymi do wystawionych e-skierowań poprzez SMS lub e-mail. W przypadku, gdy pacjent zgubi wydruk informacyjny, ale dodatkowo miał włączoną opcję powiadomień np. za pomocą e-mail, może
w ten sposób odnaleźć kod dostępowy. Ponadto, kody dostępowe można sprawdzić logując się na IKP.
W ostateczności należy udać się ponownie do placówki, w której wystawione zostało e-skierowanie w celu uzyskania nowego wydruku informacyjnego.

 

Czy na e-skierowaniu można odnotować „pilne” (CITO)?

Tak, e-skierowanie przewiduje nadanie pilności skierowaniu.

 

Czy e-skierowanie różni się od e-recepty?

Dla lekarza od strony technicznej e-skierowanie i e-recepta są do siebie bardzo podobne, choć
e-skierowanie zawiera więcej informacji. Dla pacjenta kod sms jest niemal identyczny, choć oczywiście zawiera informację czy jest to e-recepta czy e-skierowanie.

Od 8 stycznia 2021 roku skierowania – z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami –  będą wystawiane elektronicznie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj