Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa  „Wzorcowa rewitalizacja”
Widok na zabudowę placu Słowiańskiego, fot. A. Olczyk OT NID Katowice.jpg

 

Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa  „Wzorcowa rewitalizacja”

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

 

Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji.

Wsparcie ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa będzie udzielane gminom na następujących etapach planowania i realizacji programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe:

 1. diagnoza potencjałów i obszarów kryzysowych;
 2. delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 3. wyznaczanie priorytetów i planowanych działań;
 4. tworzenie lub aktualizacja opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
 5. wsparcie w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
 6. wdrażanie projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
 7. wdrażanie projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego;
 8. włączenie społeczności lokalnej, udział w partycypacji społecznej;
 9. monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

 

Samorządy gminne zainteresowane udziałem w programie „Wzorcowa rewitalizacja” prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie na adres e-mail odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji do dnia 26.02.2021.

Koordynatorzy Centrów Kompetencji ds. rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

 

 • Bogna Oszczanowska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa dolnośląskiego
  i lubuskiego,

boszczanowska@nid.pl

Oddział Terenowy we Wrocławiu

Władysława Łokietka 11

50-243 Wrocław

 

 • Grzegorz Młynarczyk- Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa małopolskiego
  i świętokrzyskiego,

gmlynarczyk@nid.pl

Oddział Terenowy w Krakowie

31-014 Kraków

Św. Tomasza 8/7

 

 • Agnieszka Lorenc-Karczewska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego,

akarczewska@nid.pl

Pracownia Terenowa w Łodzi

90-273 Łódź

Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U

 

 • Adam Sapeta – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa podkarpackiego i lubelskiego,

asapeta@nid.pl

Oddział Terenowy w Rzeszowie

35-045 Rzeszów

             Hetmańska 15

 

 • Anna Dyszkant – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa wielkopolskiego
  i zachodniopomorskiego,

adyszkant@nid.pl

Oddział Terenowy w Poznaniu

61-725 Poznań

Mielżyńskiego 27/29

 

 • Ewa Krasińska – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa warmińsko-mazurskiego
  i podlaskiego,

ekrasinska@nid.pl

Oddział Terenowy w Olsztynie

11-Listopada 4

10-104 Olsztyn

 

 • Dorota Hryszkiewicz-Kahlau – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa pomorskiego
  i kujawsko-pomorskiego,

dhryszkiewicz@nid.pl

Oddział Terenowy w Gdańsku

80-822 Gdańsk

Św. Trójcy 5

 • Iwona Wildner-Nurek – Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa mazowieckiego,

iwildner@nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa – Warszawa

Mikołaja Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

Więcej szczegółów na: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.​

 

 

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj