Ruszył nabór wniosków na rozwój usług rolniczych

Poszerzenie granic: Uspokajamy rolników!

Rolnicy zamieszkujący sołectwa, planowane do połączenia z miastem Sanok, w dalszym ciągu uprawnieni będą do korzystania z wielu instrumentów finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Po pierwsze, jako potencjalni beneficjenci środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, nadal będą mogli starać się o dopłaty bezpośrednie do produkcji na terenach rolniczych. Mają także możliwość skorzystania z dofinansowania na modernizację i unowocześnienie swoich gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020.

Jedynym instrumentem, z którego nie mogą korzystać rolnicy funkcjonujący w granicach miasta jest wsparcie dla rozwoju lokalnego z inicjatywy LEADER czy z działania 8.2.6.3.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Należy jednocześnie znaczyć, że miasto Sanok posiada szeroki wachlarz możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach innych niż PROW programów i instrumentów pomocowych. Jest to nie tylko Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, ale również inne krajowe programy jak np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, Programy Współpracy Transgranicznej, z których miasto z dużym sukcesem korzysta od wielu lat.

Dzięki nim udało się zrealizować szereg inwestycji służących mieszkańcom Sanoka, np. w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej, transportu publicznego, edukacji, kultury. Gmina Miasta Sanoka zrealizowała i realizuje wiele inwestycji ze środków budżetu państwa, m.in. w zakresie infrastruktury drogowej czy sportowej.

red

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj