Korzyści z powiększenia miasta

Korzyści z powiększenia miasta

W trosce o rozwój miasta

Sanok jest otoczony gminą wiejską. W wielu opracowaniach i raportach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego gminę wiejską okalającą miasto nazywa się gminą „obwarzankową” . Miasto Sanok jest siedzibą władz miasta, ale także władz gminy wiejskiej. W wypowiedziach ekspertów powtarzają się argumenty o dysfunkcjonalności takiego współistnienia. Obydwa obszary – miasta i gminy wiejskiej – są powiązane funkcjonalnie; faktyczny zasięg wielu usług, za które odpowiadają samorządy, obejmuje terytorium obu, administracyjnie odrębnych, jednostek tworzących swoisty mikroregion. Utrudnia to zatem spójne planowanie oraz efektywne zarządzanie uwzględniające potrzeby wszystkich mieszkańców. Jest także w pewnym wymiarze szkodliwe, mamy bowiem do czynienia z częstym zjawiskiem tzw. gapowiczów – mieszkańców gmin obwarzankowych, których podatki zasilają budżety ich samorządów, a którzy korzystają z wielu usług wytwarzanych w mieście i dofinansowywanych z budżetu miasta. Patrząc od drugiej strony – mieszkańcy wsi korzystają z usług, na których świadczenie nie mogą oddziaływać jako obywatele-wyborcy władz samorządowych.

Gmina obwarzankowa redukuje swoje funkcje społeczne i od wielu lat przerzuca ich ciężar na samorząd miasta Sanoka, czyli na podatników.

 

Większy Sanok to:

  • Wyeliminowanie utrzymywania podwójnej administracji i zjawiska pasażera na gapę – czyli mieszkańca płacącego podatki w gminie wiejskiej, ale korzystającego z usług miejskich. Konsolidacja terytorialna zminimalizuje rozbieżności między granicami jednostek administracyjnych i zasięgami przestrzennymi usług świadczonych przez samorządy.
  • Tańsze wykonywanie wielu zadań – badania wykazują, że w obszarze funkcjonowania samorządu, podobnie jak w przemyśle, mamy do czynienia ze zjawiskiem ekonomii skali.
  • Korzyści skali będą zauważalne przede wszystkim w kosztach prowadzenia szkół i utrzymania dróg, a także w kosztach funkcjonowania administracji.
  • Zwiększenie wpływów do budżetu (tylko włączenie w granice miasta terenu, na którym jest zlokalizowany zakład uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków to ponad 2, 5 mln złotych).
  • Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
  • Dodatkowe dochody do budżetu miasta na sfinansowanie zadań, które od lat są zadaniami realizowanymi przez samorząd miejski.
  • Mieszkańcy przyłączonych sołectw będą mieć wpływ na decyzje samorządu miejskiego w zakresie usług, takich jak transport publiczny, gospodarka wodno-kanalizacyjna, utrzymanie dróg, dostęp do oświaty oraz miejskich instytucji kultury i ośrodka sportu i rekreacji.

Sanok jest otoczony gminą wiejską. W wielu opracowaniach i raportach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego gminę wiejską okalającą miasto

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj