Zawieszenie opieki w II grupie w Żłobku nr 2

Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 2 w Sanoku informuje rodziców, że w związku ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19 u jednego z naszych pracowników- została podjęta decyzja przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zawieszeniu opieki w grupie II.
Dzieci oraz personel pracujący w grupie będący w kontakcie z zakażoną osobą w okresie od 19.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. zostają objęci kwarantanną o czym będą poinformowani w najbliższym czasie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sanoku poprzez kontakt telefoniczny.