Koronawirus nie zatrzymuje oddziału kardiologii GVM Carint w Sanoku

Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Sanoku nieprzerwanie leczy wszystkich Pacjentów, którzy wymagają opieki medycznej. Oddział hemodynamiki działa pomimo tego, że szpital w Sanoku jest obecnie tzw. szpitalem covidowym, a jest to możliwe dzięki sprawnej i skoordynowanej współpracy Carintu z Dyrekcją, pionem medycznym i sanitarno – epidemiologicznym szpitala przy wsparciu Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Oddział kardiologiczny Carintu działa w oparciu o zmiany organizacyjne, dzięki którym jest w stanie przyjąć Pacjentów zarówno z ujemnym wynikiem testu na obecność Covid, jak i pacjentów z zawałem serca o wyniku dodatnim.

Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych  stosuje wysokie standardy bezpieczeństwa, które sprawdziły się podczas poprzedniej fali epidemii, a ponadto utworzono odrębną od szpitalnego SOR tymczasową Izbę Przyjęć, gdzie system ratownictwa medycznego jest w stanie bezpośrednio przywieźć Pacjenta wymagającego pomocy medycznej. Ponadto kontynuowane jest testowanie Pacjentów za pomocą testów antygenowych z wiarygodnym wynikiem już po 15 minutach. A dla Pacjentów z dodatnim wynikiem covid wydzielono miejsca izolacji tzw. izolatki, bądź kierowani oni są do odpowiednich oddziałów covidowych.

Działania oddziału kardiologii inwazyjnej GVM Carint są w pełni skoordynowane z funkcjonowaniem sanockiego szpitala. Ale również komunikowane ze szpitalami w Brzozowie i Ustrzykach Dolnych oraz z Zespołami Ratownictwa Medycznego. Carint zapewnia opiekę kardiologiczną nieprzerwanie od samego początku pandemii. Co najważniejsze dla Pacjentów Carint nieustannie zapewnia pełny profil zabiegów kardiologicznych w tym samym zakresie, jak przed pandemią – między innymi wszczepia w pełnym zakresie rozruszniki serca, wykonuje też zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca. Centrum posiada dedykowany do tych zabiegów blok operacyjny oraz wysoce wykwalifikowany zespół kardiologów – operatorów, którzy na bieżąco, wszczepiają urządzenia stymulujące pracę serca, również w trybie ostrego dyżuru dla chorych z bezpośrednim zagrożeniem życia.   

Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych GVM Carint w Sanoku zapewnia całodobowy dostęp do leczenia kardiologicznego stanów nagłych – zawałów serca, oraz zabiegów kardiologicznych planowych wszystkim Pacjentom. Od wiosny 2020 roku, czyli od początku walki z koronawirusem w Polsce, korzystamy z doświadczeń naszego partnera z Włoch. Dzięki temu wprowadziliśmy zmiany w pracy oddziału tak, aby leczyć wszystkich Pacjentów, których życie jest zagrożone z powodu chorób układu sercowo – naczyniowego, a w szczególności z powodu zawału mięśnia sercowego i jego następstw. Jest to priorytetowe zarówno dla Pacjentów, jak i dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Pamiętajmy, że w przypadku zawału serca czas jest kluczowy w podjęciu koniecznych działań ratujących życie. Pacjent w ciągu kilkudziesięciu minut musi trafić do oddziału kardiologii inwazyjnej, aby lekarze mogli wdrożyć niezbędne procedury medyczne i otoczyć Pacjenta kompleksową opieką kardiologiczną. Obecnie, podobnie jak jesienią 2020 roku, zmagamy się z wysokimi wskaźnikami zachorowalności na Covid, co jednak nie powinno w żadnym wypadku ograniczać dostępności do opieki medycznej w obszarze kardiologii realizowanej w ramach 24-godzinnych dyżurów dla Pacjentów niezakażonych. Szanowni Państwo, nie wolno lekceważyć niepokojących objawów, takich jak na przykład: ból w klatce piersiowej, którego natężenie wzrasta przy wysiłku, a nie ma związku z oddechem czy pozycją ciała, duszności, nudności, utrata przytomności. To typowe objawy zawału serca! W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z numerem alarmowym 112. Natomiast transport na własna rękę do SOR, czy do lekarza POZ jest dużym błędem. Pamiętajmy: śmiertelność nieleczonego zawału wynosi około 40%. – mówi Andrzej Wiśniewski, Ordynator Oddziału Kardiologicznego oraz Kierownik Pracowni Hemodynamiki w Sanoku.

Pamiętajmy, że nie tylko Pacjenci z covid muszą być leczeni. Pacjenci z ujemnym wynikiem, także muszą mieć zapewniony dostęp do świadczeń. A w obszarze kardiologii inwazyjnej, niemal każdy zabieg jest kluczowy dla powrotu do zdrowia lub prawidłowej diagnostyki, a w wielu przypadkach, operacja ratuje życie. Dziękuję wszystkim, którzy rozumieli od samego początku naszą misję. dodaje Sebastian Kawalec, Prezes G.V.M. Carint.   

Funkcjonowanie w budynkach SPZOZ w Sanoku Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych G.V.M Carint stanowi istotne wsparcie dla działalności szpitalnego oddziału ratunkowego szpitala tzw. covidowego. Podczas, gdy wszystkie oddziały Szpitala Specjalistycznego w Sanoku przyjmują  i leczą wyłącznie Pacjentów chorych na Covid-19 (całość infrastruktury szpitalnej została dedykowana dla tego typu Pacjentów), istnieje możliwość udzielenia pomocy w przypadku zawału serca tu na miejscu w Sanoku. Jest to bardzo potrzebne naszym Pacjentom, gdyż zawały występują także u Pacjentów z Covid-19. Należy także wskazać, co istotne, iż w razie koniczności przeprowadzenia zabiegów operacyjnych Pacjentów znajdujących się w Centrum, czy też diagnostyki np. tomografii komputerowej, SPZOZ w Sanoku umożliwia Naszemu Partnerowi szybki dostęp do pracowni i bloku operacyjnego, który już parokrotnie był wykorzystywany w tym zakresie. mówi Grzegorz Panek, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

W tym niezwykle trudnym okresie dla całego społeczeństwa, Podkarpackie Centrum Carint zapewnia proces leczenia i hospitalizacji realizowane z zachowaniem wysokich standardów reżimu sanitarno – epidemiologicznego. W przypadku zawału serca, dla Pacjenta liczy się każda minuta i z medycznego punktu widzenia nie ma czasu na poszukiwanie szpitala, który przyjmie Pacjenta. Dlatego też w Podkarpackim Centrum Carint, od samego początku pandemii, każdy Pacjent z zawałem jest przyjmowany i leczony. Podkreślenia wymaga również fakt, iż ośrodek Carintu, jako jeden z niewielu szpitali, mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, nie wstrzymał udzielania świadczeń w trybie planowym, przyjmując nieprzerwanie w podwyższonym reżimie sanitarnym, zarówno Pacjentów niezainfekowanych jak i zarażonych SARS-CoV-2.

Informacja prasowa/materiały nadesłane