20-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu świętuje w tym roku jubileusz 20-lecia swojego istnienia. W środę odbyła się pierwsza część obchodów, których symbolicznym akcentem było posadzenie w ogrodzie okolicznościowego dębu.

– Głównym motywem przewodnim naszych uroczystości jest dąb, który nazwaliśmy Prymusem, od łacińskiego liczebnika „pierwszy” – mówi Joanna Leszczyńska- Skubel, dyrektor ŚDS w Zagórzu. – Nasi uczestnicy bardzo aktywnie zaangażowali się w obchody jubileuszu. Zrobili zakupy, pracowali w ogrodzie, układali bukiety z kwiatów, przygotowali liturgię mszy świętej. Każdy chciał dać coś od siebie. Jednym z punktów programu była uroczysta msza święta odprawiona przez księdza Sławomira Hadama, po której wszyscy udali się na obiad oraz koncert muzyczny w wykonaniu Bogusława Pęcaka. Kolejne uroczystości zaplanowane są jesienią.

Historia i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu powstał w styczniu 2001 r., a jego oficjalne otwarcie miało miejsce 26 marca. ŚDS jest jednostką powiatową, placówką pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu miasta Sanoka, miasta i gminy Zagórz oraz gminy Komańcza. Inicjatorem powstania placówki było Starostwo Powiatowe w Sanoku. Środki na ten cel przekazał Wojewoda Podkarpacki, część projektu dofinansowała Rada Powiatu Sanockiego. Pomoc okazali także sponsorzy i darczyńcy, w tym Rada Miasta i Gminy w Zagórz, która użyczyła budynek, w którym przed laty funkcjonowało przedszkole.

Uczestnicy w ramach oferty programowej rozwijają własne predyspozycje, talenty, rozbudzają ambicje oraz zdobywają umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.
Zajęcia w ośrodku prowadzone są w formie zajęć indywidualnych i zespołowych obejmujących treningi umiejętności społecznych, polegające na nauce, rozwijaniu, podtrzymywaniu umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych oraz treningi umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu odnoszą liczne sukcesy w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. Ośrodek aktywnie współpracuje ze społecznością lokalną, co pozytywnie wpływa na zwiększenie integracji oraz promowanie dobytku artystycznego podopiecznych.

Cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu:

· zapewnienie oparcia społecznego;

· kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych;

· wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;

· wszechstronne usprawnianie psychoruchowe;

· rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim;

· rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu:

· zapewnienie opieki i bezpieczeństwa na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy;

· integrowanie uczestników ze środowiskiem poprzez współpracę z innymi ośrodkami, placówkami i instytucjami;

· prowadzenie treningów i innych form zajęć wspierająco – aktywizujących;

· utrzymanie stałego kontaktu z rodzinami oraz opiekunami prawnymi uczestników.

Źródło: Powiat Sanocki