Czy posiadanie dzieci wpływa na cenę polisy OC? Sprawdź!

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

 

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022? Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.

  •   od 1 do 15 września 2021 roku w przypadku uczniów szkół

  •   od 1 do 15 października 2021 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Miasta Sanoka.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) czyli 528,00 zł netto.

  • Wzór wniosku i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sanoka I piętro pokój 24 c osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46 52 848

  • Wzór wniosku do pobrania dostępny jest również na BIP Urzędu Miasta Sanoka oraz w sekretariatach szkół

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (POBIERZ)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

Źródło: UM
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj