Rząd przyjął specustawę dotyczącą pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Уряд ухвалив спеціальний закон про допомогу біженцям з України

– Nasi sąsiedzi potrzebują naszej pomocy. Dlatego przyjęliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów specjalną ustawę, która była opracowywana w trybie pilnym w ostatnich dniach pod kierunkiem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ta ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które przyjechały do Polski – powiedział w poniedziałek (7 marca br.) premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów, Mariusz Kamiński – minister spraw wewnętrznych i administracji,  Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej oraz Maciej Wąsik – sekretarz stanu w MSWiA przedstawili rozwiązania zawarte w specustawie dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską agresją na ich państwo.

Szef rządu podziękował polskim rodzinom, które przyjęły do siebie osoby uciekające przed wojną.

Prezes Rady Ministrów poinformował, że przygotowane rozwiązania umożliwiają legalny pobyt w naszym kraju obywatelom Ukrainy. Szef rządu zapowiedział również m.in. wsparcie finansowe dla samorządów potrzebne do realizacji dodatkowych zadań  w zakresie dostępu np. dzieci i młodzieży do systemu edukacji czy w kontekście służby zdrowia. Przekazał też, że rodziny, które przyjęły uchodźców z Ukrainy otrzymają wsparcie finansowe.

 

– W ostatnich dniach Polacy dają piękny wyraz solidarności z obywatelami Ukrainy. Otwierają im swoje domy i serca w najtrudniejszym dla nich czasie. Polacy zawsze mieli wielkie serce.

Jak dodał, łatwiej jest pomagać ze wsparciem finansowym, dlatego osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy otrzymają dodatkowe środki. Będzie to kwota 40 zł dziennie na osobę, czyli 1200 zł miesięcznie. Wsparcie będzie obowiązywało przez okres dwóch miesięcy.

Prawo legalnego pobytu i nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że od czasu rozpoczęcia konfliktu 1 mln 85 tys. uchodźców z Ukrainy trafiło do naszego kraju.
– Wczoraj padł rekord – 142 tys. obywateli Ukrainy przekroczyło granicę z Polską.
– powiedział.

Szef MSWiA mówił o powodach przygotowania specustawy dotyczącej pomocy dla obywateli Ukrainy.
Chcemy, żeby obywatele Ukrainy, którzy trafili do Polski w wyniku konfliktu zbrojnego w ich kraju, mogli bez zbędnej biurokracji legalnie przebywać w Polsce.
– argumentował.

Przedstawił też szczegóły zaproponowanych w ustawie rozwiązań. Przekazał, że przyjęto zasadę, że przekroczenie granicy w okresie konfliktu zbrojnego zarejestrowane przez Straż Graniczną daje obywatelom Ukrainy prawo do legalnego pobytu w naszym kraju przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Szef MSWiA poinformował, że rozwiązania przyjęte przez rząd umożliwiają nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL.
Aby uporządkować sytuację i ułatwić życie naszym sąsiadom, którzy w wyniku tej tragicznej sytuacji w Ukrainie znaleźli się w Polsce, każdy z nich otrzyma numer PESEL, by móc korzystać z szeregu usług publicznych w naszym kraju
– wyjaśnił.

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatel Ukrainy będzie składał w urzędzie gminy. W rejestrze PESEL wprowadzona zostanie nowa kategoria oznaczenia cudzoziemca, tj. UKR w celu wyszczególnienia numerów PESEL osób, którym numer został nadany w trybie specjalnym.

Ta ustawa daje instytucjom państwowym i samorządowym możliwości udzielania bieżącej pomocy wyżywienia, zakwaterowania, transportu dla wszystkich uchodźców, którym taka pomoc będzie potrzebna.
– powiedział minister Mariusz Kamiński.

Pomoc socjalna i dostęp do rynku pracy

O rozwiązaniach zawartych w specustawie, które dotyczą udzielania pomocy socjalnej i dostępu do rynku pracy mówiła minister Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że szczególną opieką należy objąć kobiety i dzieci. Pomoc otrzymują również dzieci z ukraińskich domów dziecka.

– Specustawa, którą przedstawiamy już w tym momencie, zawiera wiele ważnych rozwiązań, które pozwolą prawnie uregulować przepisy, aby m.in. dzieci z ukraińskich domów dziecka na terenie RP były odpowiednio zaopiekowane.
– powiedziała minister Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zapowiedziała szybkie otwarcie rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy.
– Pracodawca będzie miał tylko obowiązek zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy (za pomocą portalu http://praca.gov.pl) podjęcia pracy przez cudzoziemca. Będzie miał na to 7 dni. – przekazała.

Obywatele Ukrainy, którzy przekraczają granicę z Polską mogą też liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe.
– Takim wsparciem po odpowiednim zarejestrowaniu się będzie jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł.
– poinformowała minister Marlena Maląg.

Уряд ухвалив спеціальний закон про допомогу біженцям з України

– Наші сусіди потребують нашої допомоги. Тому сьогодні на засіданні Ради Міністрів ми ухвалили спеціальний закон, який був опрацьований у терміновому порядку впродовж останніх днів під керівництвом міністра внутрішніх справ і адміністрації. Мета цього закону, перш за все, полягає у тому, щоб запропонувати щось на зразок нормального життя для всіх тих людей, які приїхали до Польщі, – підкреслив у понеділок (7 березня ц.р.) прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Під час прес-конференції Голова Ради міністрів М. Моравецький, Маріуш Камінський – міністр внутрішніх справ і адміністрації, Марлена Мальонг – міністр у справах сім’ї та соціальної політики, а також Мацєй Вонсік – заступник міністра в МВСіА представили вирішення, викладені у спеціальному законі присвяченому питанням надання допомоги громадянам України у зв’язку з російською агресією проти їхньої держави.

Глава уряду подякував польським сім’ям, які прийняли до себе людей, які втікають від війни. – Тисячі польських сімей надали прихисток нашим сусідам з-за східного кордону. Дякую польським сім’ям, які це зробили, додав прем’єр. Матеуш Моравецький подякував також органам місцевого самоврядування та неурядовим організаціям за ефективну співпрацю при наданні допомоги громадянам України. При цьому він нагадав, що абсолютна більшість біженців – це жінки з дітьми, які особливо потребують захисту та опіки.

Голова Ради міністрів наголосив, що підготовлені вирішення забезпечують можливість легального перебування громадянам України в нашій країні. Керівник уряду також анонсував, зокрема, фінансову підтримку для органів самоврядування необхідну для реалізації додаткових завдань у сфері доступу, наприклад, дітей та молоді до системи освіти чи у контексті системи охорони здоров’я. Він також повідомив, що сім’ї, які прийняли біженців з України отримають фінансову підтримку. – В останні дні поляки демонструють прекрасний прояв солідарності з громадянами України. Відкривають їм свої доми і серця у найскладніший для них час. Поляки завше мали велике серце, – підкреслив прем’єр. При цьому він додав, що легше допомагати маючи фінансову підтримку, тому особи, які прийняли під свій дах громадян України отримають додаткові кошти. Це буде сума з розрахунку 40 злотих на особу в день, тобто 1200 злотих на місяць. Підтримка надаватиметься упродовж двох місяців.

Право легального перебування та надання біженцям з України номеру ПЕСЕЛ

Міністр Маріуш Каміньскі поінформував, що від моменту початку конфлікту до нашої країни прибули 1 мільйон 85 тисяч біженців з України. – Вчора було побито рекорд – кордон з Польщею перетнули 142 тисячі громадян України, – додав міністр.

Керівник МВСіА розповів про причини підготовки спеціального закону, що регулює питання надання допомоги громадянам України. – Хочемо, щоб громадяни України, котрі потрапили до Польщі в результаті збройного конфлікту в їхній країні, могли без зайвої бюрократії легально перебувати в Польщі, – аргументував.
Також він розповів про деталі вирішень, запропонованих у законі. Зокрема, повідомив, що закладено в ньому принцип, що перетин кордону у період збройного конфлікту, зареєстрований Прикордонною Службою, дає громадянам України легального перебування в нашій країні упродовж 18 місяців, з можливістю продовження.
Керівник МВСіА проінформував, що ухвалені урядом вирішення передбачають можливість надання громадянам України номеру ПЕСЕЛ. – Щоби впорядкувати ситуацію та полегшити життя нашим сусідам, які опинилися в Польщі у результаті цієї трагічної ситуації в Україні, кожен із них отримає номер ПЕСЕЛ, що дасть їм змогу користуватися низкою публічних послуг в нашій країні, – пояснив міністр.

Заяви про надання номеру ПЕСЕЛ громадяни України подаватимуть у гмінну адміністрацію. В реєстрі ПЕСЕЛ буде запроваджено нова категорія означення іноземців, тобто УКР, з метою виділення номерів ПЕСЕЛ осіб, яким цей номер було надано за спеціальною процедурою.

Міністр Маріуш Камінський розповів також про надання біженцям поточної допомоги. Цей закон дає державним установам та органам/інституціям територіального самоврядування можливість надання поточної допомоги – харчування, розквартирування, транспортування – які потребуватимуть такої допомоги, – додав міністр Маріуш Камінський.

Соціальна допомога i доступ до ринку праці

Про вирішення, викладені у положеннях спеціального закону, що стосуються надання соціальної допомоги i доступу до ринку праці розповіла міністр Марлена Мальонг.
Міністр у справах сім’ї та соціальної політики підкреслила, що особливою опікою будуть охоплені жінки і діти. Допомогу отримують також діти з українських будинків дитини. – Спеціальний закон, який ми презентуємо, уже на даний момент, містить багато вирішень, що дадуть змогу правового регулювання нормативно-правових актів, щоби зокрема діти з українських будинків дитини отримали відповідну опіку на території Республіки Польщі, – наголосила міністр Марлена Мальонг.

Керівник міністерства у справах сім’ї та соціальної політики анонсувала швидке відкриття ринку праці для біженців з України. – Роботодавець буде зобов’язаний лишень повідомити про прийняття на роботу іноземця до відповідного управління праці (за допомогою порталу http://praca.gov.pl). На це в нього буде 7 днів, – додала міністр.

Громадяни України, які перетинають кордон з Польщею можуть також розраховувати на додаткову фінансову підтримку. – Такою підтримкою, після відповідної реєстрації, буде одноразова грошова виплата у розмірі 300 злотих, – повідомила міністр Марлена Мальонг.

Wideo

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj