PODKARPACCY TERYTORIALSI NA PODIUM -„GROTowisko22”.

W dn. 3-4 czerwca br. odbyła się druga edycja konferencji dotyczącej karabinka MSBS GROT – „GROTowisko22”. Pierwszego dnia, w gronie ekspertów i żołnierzy debatowano o wnioskach z użytkowania i rozwoju tej konstrukcji. Drugi dzień miał charakter praktyczny, w zawodach strzeleckich udział wzięli przedstawiciele różnych rodzajów Sił Zbrojnych, uczelni wojskowych oraz cywile.

PODKARPACCY TERYTORIALSI NA PODIUM -„GROTowisko22”.Tegoroczna edycja GROTowiska odbywała się w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu oraz na strzelnicy „BELLONA Marynino”, gromadząc liczne grono ekspertów, specjalistów i żołnierzy. Pierwszego dnia konferencji odbyły się prelekcje specjalistów oraz merytoryczna dyskusja, drugi dzień miał charakter praktycznych zawodów strzeleckich.

GROTowisko-22″ otworzył Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na cele konferencji:

– Naszymi celami są: integracja środowiska eksperckiego, rozwijanie komunikacji pomiędzy użytkownikami, inżynierami i konstruktorami oraz znoszenie barier uniemożliwiających swobodną wymianę doświadczeń z wdrożenia i eksploatacji karabinka GROT. Efektem naszych działań ma być bardziej efektywne wdrożenie karabinka w Siłach Zbrojnych oraz inspirowanie – również przez ekspertów cywilnych – jego rozwoju.

Efektem naszych działań ma być bardziej efektywne wdrożenie karabinka w Siłach Zbrojnych oraz inspirowanie – również przez ekspertów cywilnych – jego rozwoju. Takimi słowami Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław KUKUŁA otworzył pierwszy dzień GROTowiska22.

PODKARPACCY TERYTORIALSI NA PODIUM -„GROTowisko22”.Drugiego dnia odbyły się zawody strzeleckie, w których rywalizować mieli okazję zarówno użytkownicy wojskowi jak i cywilni. Walczyło w nich blisko 200 uczestników, Terytorialsi, stowarzyszenia strzeleckie i 10 zespołów z Wojska Polskiego. W zawodach wojskowych, żołnierze konkurowali ze sobą w aż pięciu obszarach: strzelania z karabinka, rozkładania i składanie karabinka, ładowanie magazynków, test wiedzy nt. karabinka, strzelania z karabinka – konkurencja drużynowa, wyłoniono również najlepsza kobietę zawodów.

Podkarpaccy terytorialsi zajęli trzecie miejsce na podium w kategorii strzelanie z karabinka MSBS GROT drużynowo.

– Zawody strzeleckie w których wzięliśmy udział były odzwierciedleniem prawdziwych oddziaływań ogniowych na przeciwnika. Konkurencje podczas zawodów miały m.in. na celu integrację i współzawodnictwo – powiedział jeden z zawodników, żołnierz 3. PBOT.

Żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej oraz 18 Dywizji Zmechanizowanej potwierdzili wiedzę i umiejętności w zakresie użytkowania karabinka GROT wygrywając współzawodnictwo w konkurencjach: rozkładanie i składanie karabinka, ładowanie magazynka oraz w teście wiedzy na temat broni.

Żołnierze WOT w czterech na pięć konkurencji znaleźli się na podium zawodów.  Żołnierze 5 Mazowieckiej BOT udowodnili swoje mistrzostwo w najważniejszej umiejętności żołnierskiego rzemiosła – strzelaniu. Zdobyli złoto w kategorii zespołowej oraz złoto i brąz indywidualnie.

Pula wyróżnień i medali dowodzi, że Terytorialsi w razie potrzeby będą skuteczni i gotowi na wszelkie zagrożenia.

Dwa intensywne dni pokazały, że takie wydarzenia są niezwykle potrzebne, a współdziałanie jest tutaj kluczowe. Dowódca terytorialsów gen. broni Wiesław KUKUŁA podsumowując GROTowisko-22 zaznaczył, że:

– W ubiegłym roku skupiliśmy się na ocenie sytuacji(…). Mocno skupialiśmy się na omówieniu absolutnie podstawowych procesów niezbędnych do dalszego wdrażania karabinka. W tym roku silniej wybiegliśmy w przyszłość, oprócz omówienia wniosków z eksploatacji karabinka w wersji A2 sporo rozmawialiśmy na temat wersji A3. W zasadzie zdefiniowaliśmy też potencjalne wymagania do wersji A4. To co najbardziej mnie cieszy to otwarta, mocno krytyczna dyskusja i zauważalny skokowy wzrost świadomości związanej z eksploatacją karabinka. Mogę również potwierdzić, iż mamy w Polsce świetnych, zarówno wojskowych jak i cywilnych, ekspertów z tej dziedziny. Sporo się od siebie w ciągu tych dwóch dni nauczyliśmy.

Przedstawiciel radomskiej Fabryki Broni Łucznik Pan Seweryn FIGURSKI zaznaczył zaś, że:

– Informacje, które idą od strony użytkownika, głównie od strony WOT, dają nam kierunek, wyznaczają trendy i pokazują jakie są oczekiwania, a naszym zadaniem jest żeby spełniać, dozbrajać polskiego żołnierza, podnosić jego zdolności bojowe i wpływać na bezpieczeństwo naszego kraju.

Takie spotkania w gronie eksperckim nie tylko uzmysławiają nam potencjał karabinka, ale również jego bezprecedensowy wpływ na zdolności taktyczne piechoty, czego dowodem był poziom prezentowanych kompetencji drużyn podczas zawodów – podsumował wydarzenie dowódca Terytorialsów, gen. broni Wiesław KUKUŁA.

PODKARPACCY TERYTORIALSI NA PODIUM -„GROTowisko22”.Tekst:

st. szer. Magdalena MAC
p.o. Oficer Prasowy 3PBOT

Foto:

DWOT