„Weekend z wojskiem”

W dniu 15 sierpnia br. mija kolejna rocznica Cudu nad Wisłą czyli rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, głównego i przełomowego epizodu w wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921, która to wojna była najważniejszym ze starć zbrojnych, toczonych przez Polaków w czasie walk o granicę Rzeczpospolitej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, a sama Bitwa Warszawska okazała się testem dla całego państwa polskiego, w szczególności zaś dla Wojska Polskiego. I aby upamiętnić te heroiczne wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1992 roku ustanowił, że w dniu 15 sierpnia obchodzone będzie Święto Wojska Polskiego.

 

W tym roku pod takim hasłem: „Weekend z wojskiem” Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie organizuje w dniach od 13 do 15 sierpnia centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na te dni zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym, w tym m.in.: kilkadziesiąt pikników wojskowych, na których będzie można zobaczyć to co w Wojsku Polskim najlepsze, wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich, festiwal orkiestr wojskowych NATO, koncert piosenki wojskowej państw NATO, bieg „Piątka z żołnierzem”, ciekawe wystawy, a także kina plenerowe gdzie będzie można zobaczyć najlepsze polskie filmy wojenne ostatnich lat. Oczywiści będzie też żołnierska grochówka. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/swieto-wojska-polskiego-2022

W naszym regionie, Wojskowe Centrum Rekrutacji z Sanoka, wystawi mobilne punkty promocyjno-rekrutacyjne:

– w dniu 13.08 na rynku w Sanoku;

– w dniu 14.08 na stadionie w Bukowsku;

– w dniu 15.08 na rynku w Brzozowie.

Wszystkie osoby, chcące kultywować chlubne tradycje oręża polskiego, zapraszamy do odwiedzenia mobilnych punktów. Będzie tam można dowiedzieć się wszystkiego o służbie wojskowej, w tym o dobrowolnej zasadnicze służby wojskowej. Każdy będzie mógł sprawdzić jak wiele Wojsko Polskie może mu dać i kim może zostać w armii. A możliwości jest bardzo dużo – służbę można podjąć w dowolnym zakątku kraju i w dowolnie przez siebie wybranej specjalności. Dodatkowo osoby zdecydowane na przygodę z wojskiem będą mogły złożyć wniosek o powolnie do dobrowolnej zasadnicze służby wojskowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest ochotniczą formą czynnej służby wojskowej. Osoba która zostanie powołana do dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej najpierw odbędzie 28-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą, a następnie rozpocznie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej, które zakończy się powołaniem do zawodowej służby wojskowej. W czasie 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego żołnierz może być skoszarowany (tj. być zakwaterowany na terenie jednostki wojskowej), ale nie ma takiej konieczności. Przez okres pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej żołnierzowi będzie przysługiwało wynagrodzenie takie jak otrzymuje szeregowy  zawodowy czyli 4560 zł brutto, a także prawo do urlopu wypoczynkowego, opieki medycznej oraz ubezpieczenia. Otrzyma on również bezpłatnie umundurowanie i wyposażenie wojskowe. Należy również wspomnieć o tym, że jeśli osoba zrezygnuje z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej po złożeniu przysięgi wojskowej (tj. po zakończeniu 28-dniowego szkolenia podstawowego) może ubiegać się o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej lub do rezerwy aktywnej. Jeśli natomiast osoba zrezygnuje z dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej po odbyciu 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego to tak jak poprzednio, może złożyć wniosek o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej lub do rezerwy aktywnej ale też nabywa prawo pierwszeństwa do zatrudnienia w administracji państwowej. Czas dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej wlicza się do wysługi oraz do okresu zatrudnienia. Więcej informacji na: https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/dobrowolna-zasadnicza-sluzba-wojskowa/

Wszystkie osoby, które są zainteresowane dobrowolną zasadniczą służbą wojskową, a z różnych przyczyn nie mogą przyjść do mobilnych punktów promocyjno-rekrutacyjnych  zapraszamy  do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sanoku, przy ulicy Przemyskiej 1 lub do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 261-156-666. Można też odwiedzić stronę internetową WCR pod adresem: https://wcrsanok.wp.mil.pl/