Jak może wyglądać postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdarzeń losowych?

Jak może wyglądać postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdarzeń losowych?Kompetencje kluczowe w szkole, które powinien posiadać każdy nauczyciel, dotyczą między innymi umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych. Jako takie zdefiniujemy przykładowo zdarzenia losowe, które prowadzą do powstania sytuacji kryzysowych. Mogą być to rozwód rodziców, śmierć członka rodziny, wyjazd bliskiej osoby, zmiana sytuacji materialnej rodziny czy istotne problemy zdrowotne. Sytuacje kryzysowe mają to do siebie, że zazwyczaj przekraczają możliwości adaptacyjne jednostki i wymagają wdrożenia pomocy z zewnątrz.

Szeroka oferta szkoleń dla oświaty w Ecrklex.pl

E-szkolenia dla szkół dostępne na stronie https://ecrklex.pl/ to sposób na zdobycie wielu istotnych w pracy nauczyciela kompetencji kluczowych w szkole. Szkolenia Ecrklex obejmują między innymi zagadnienia dotyczące:

  •   reagowania na wyrażane przez uczniów problemy,
  •   obserwacji i diagnozowania potencjalnie mogących występować trudności z przystosowaniem się do aktualnej sytuacji życiowej,
  •   sposobów rozmowy z uczniami i ich rodzicami na temat dostępnych form pomocy,
  •   udzielania wsparcia psychologiczno — pedagogicznego i interwencji kryzysowej,
  •   psychologii pozytywnej i umiejętności przekłuwania kryzysu w czynnik motywujący do zmian.

Szkolenia dla oświaty Ecrklex to krótkie, najczęściej kilkudziesięciominutowe wykłady od najbardziej doświadczonych pedagogów dla wszystkich pracowników instytucji edukacyjnych. Dzięki uczestnictwu w nich można nabyć w szybkim czasie praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w szkole, z uczniami, ich rodzicami oraz współpracownikami czy też pracodawcą.

Czym charakteryzuje się sytuacja kryzysowa i jak reagować na nią jako nauczyciel?

Sytuację kryzysową zawsze należy rozpatrywać indywidualnie. Podczas gdy dla jednych określone uwarunkowania i trudności, nie są problematyczne do przezwyciężenia, dla innych będą okazywały się zbyt obciążające – wszystko zależy od zasobów konkretnej jednostki oraz jej sposobów reagowania na kryzys. Osoby w kryzysie najczęściej czują się zagubione, mają wrażenie, że dane zdarzenie nastąpiło nagle, doświadczają intensywnych negatywnych emocji i czują, że brak im kontroli nad sytuacją.

Jak pomóc osobie w kryzysie? Konieczne jest wzmacnianie zasobów i udzielanie wsparcia, a w razie potrzeby skierowanie do odpowiednich instytucji, świadczących usługi pomocowe. Również ustawa o pomocy społecznej osobom w kryzysie gwarantuje między innymi poradnictwo, zasiłek, a nawet schronienie w niektórych przypadkach. Warto zatem znać wszystkie dostępne formy pomocy oraz wiedzieć, jak rozmawiać z uczniem czy rodzicem znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj