Młodzi wirtuozi fortepianu w Sanoku

 

Wzorem ubiegłych lat, z początkiem lutego, w Sanoku odbył się XIV już Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny ,,Młody Wirtuoz’’ w ramach XVIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego ,,Bieszczady bez granic’’, organizowanego  przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury, prezesem której jest prof. Jarosław Drzewiecki, a v-ce Prezesem  prof. ośw. Janusz Ostrowski.

Współorganizatorem tej pięknej  imprezy jest PSM I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku. Wszystkich uczestników było 105, z czego część brała udział on line , a pozostałych 63 pianistów  przez 2 dni gościło w murach szkoły. Młodzi wykonawcy przyjechali do Sanoka Polski, Ukrainy i Litwy. Warto nadmienić, iż mimo  smutnej wojennej rzeczywistości młodzi pianiści z Ukrainy dumnie reprezentowali swój kraj.

Przewodniczącym jury był prof. Andrzej Tatarski z Poznania, a przewodniczącymi jury w grupach Jekaterina Drzewiecka z Warszawy, prof. Aleksandra Zvirblite z Litwy oraz  Ludmila Zakopets z Ukrainy.

W konkursie świetnie zaprezentowali się  uczniowie sanockiej szkoły. Dyplom Złotego Wirtuoza , odpowiadającego pierwszemu miejscu, w swoich grupach wywalczyły Julia Królikowska (uczennica klasy fortepianu O. Drozdowskiej) oraz Zuzanna Pytlowany (uczennica klasy fortepianu J. Ostrowskiego). Tytuł Srebrnego Wirtuoza, odpowiednik drugiego miejsca, otrzymali Symeon Felenczak (uczeń klas fortepianu O. Drozdowskiej), Laura Pietryka ( uczennica klasa fortepianu J. Ostrowskiego), Magdalena Rąpała , Daria Zelenowa, (uczennica klasy fortepianu R. Handermandera). Dyplom Brązowego Wirtuoza (trzecie miejsce) otrzymały Marika Pelczarska i Zuzanna Pietruszka z klasy fortepianu R. Handermandera.

Ponadto uczeń Społecznego Ogniska Muzycznego w Sanoku Bernard Gawronski oprócz dyplomu Srebrny Wirtuoz otrzyma nagrodę za wykonanie własnych kompozycji. W grupie amatorów Sanok reprezentowała Klara Chudy i też wywalczyła tytuł Srebrnego Wirtuoza. Również Justyna Nosek z Niepublicznej Szkoły Muzycznej  w Lesku otrzymała tytuł Brązowego Wirtuoza. Wszyscy uczą się u  pana Robert Handermandera, który otrzymał na konkursie dyplom  ,,Pedagog Wirtuozów”- nagrodę dla nauczyciela z największa ilością uczniów na konkursie.

Warto dodać, że w trwającym jeszcze Forum aktywny udział biorą uczniowie PSM w Sanoku- Laura Pietryka, Zuzanna Borczyk, Paulina Zubel.

Uczennice  Olga Drozdowska, Natalka Brud , Magdalena Rąpała, Angelika Pustelnik, Iza Marczak, Karolina Mołczan i Aleksandra Murawska, na czele ze swą nauczycielką  Agatą Dordą pomagały w prowadzeniu przesłuchań konkursowych . Nad całością imprezy czuwała Oksana Drozdowska, która jest koordynatorem konkursu ,,Młody Wirtuoz”.

Mimo zimy i mrozów, wszyscy uczestnicy konkursu podkreślali ciepła  atmosferę panująca na konkursie i zapewniali, że z radością będą wracać do Sanoka.

Młodzi wirtuozi fortepianu w Sanoku