Projekt wodorowy tematem w Senacie

Na zaproszenie Przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senat Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz Tomasz Matuszewski, 7 lutego, wziął udział w panelu dyskusyjnym. 

Celem Posiedzenia Komisji było zapoznanie się z działaniami rządu, instytucji finansujących, spółek ciepłowniczych oraz samorządów nakierowanych na transformację ciepłownictwa i ogrzewnictwa.

W pierwszej części Posiedzenia mówiono o strategiach dla ciepłownictwa do roku  2030 z  perspektywą do 2️040 roku. W części drugiej, która miała charakter debaty moderowanej burmistrz mówił m.in. o projekcie dekarbonizacji ciepłownictwa w Sanoku oraz o projekcie wodorowym.

– Wraz ze mną w debacie uczestniczyli samorządowcy, którzy są na etapie wdrażania systemów zielonej energii, m.in. z Lidzbark Warmiński gmina, Zamość gmina i Sokołów Podlaski. Debata ukierunkowana była na rozwiązania, które pomogą samorządom i spółkom ciepłowniczym zapewnić mieszkańcom ciepło w akceptowalnych niskich cenach – podsumował spotkanie burmistrz na swoim profilu społecznościowym