Sanok z kolejnym dofinansowaniem

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje wsparcie ważnej inwestycji dotyczącej zabezpieczenia osuwiska przy ul. Kościuszki pod Górą Parkową w Sanoku. W styczniu br. został złożony wniosek o jej dofinansowanie do wojewody podkarpackiego.

Wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wynosi 2 700 000 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania 2 160 000 zł – 80% wartości inwestycji. Będzie ona polegała na wykonaniu palisady żelbetowej przy użyciu mikropali i wzmocnionej kotwami gruntowymi – konstrukcji, która posłuży jako mur oporowy. Jego zadaniem będzie zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 34 oraz parkingu przed osuwiskiem. Istniejący mur, który jest w złym stanie technicznym, zostanie rozebrany a w jego miejsce powstanie nowy.
Teren osuwiskowy zostanie wyprofilowany i odwodniony za pomocą drenażu francuskiego i korytek odwadniających. Zabezpieczony zostanie również parking, który zostanie odwodniony, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Dodatkowo MSWiA przewiduje dofinansować w kwocie 48 000 zł zadanie pod nazwą: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej placu Św. Jana przy schodach zamkowych. Są to kolejne inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawiające komfort życia.

Sanok z kolejnym dofinansowaniem