Rozwój Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem Sanoka i Powiatu Sanockiego

W sobotę 25 lutego w sali Senackiej Uczelni Państwowej w Sanoku odbyła się debata, organizowana przez Fundację Misji Obywatelskiej. Tematyka debaty bardzo obszerna obejmowała swoim zasięgiem obecne inwestycje zrealizowane na terenie Miasta i Powiatu, te w trakcie realizacji oraz te planowane.

W debacie swój udział wzięła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska- Jedynak, dyrektor Wód Polskich w siedzibie w Rzeszowie Anna Sowa, przedstawiciel sektora prywatnego Tomoho Umeda. Miasto Sanok reprezentował burmistrz Tomasz Matuszewski, a Powiat Sanocki starosta Stanisław Chęć. Obecni byli również Rektor UP Mateusz Kaczmarski oraz prezesem SPGK Krzysztof Jarosz. Spotkaniu przysłuchiwali się studenci i inne osoby zainteresowane spotkaniem.

– Rozwój technologii wodorowych to szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej dla Subregionu Bieszczadzkiego i Podkarpacia; nowoczesne technologie energetyczne, w tym wodorowe odegrają kluczową rolę w rozwoju czystej i zielonej energii odnawialnej – te słowa wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskej-Jedynak potwierdzają, że przygotowywany projekt przez powołaną pierwszą w Polsce spółkę wodorową jest odpowiednim kierunkiem dla rozwoju miasta.
-Co przed nami? Na pewno nie będzie to łatwy czas. Sytuacja geopolityczna wymusza na nas konkretne działania, które musimy podejmować często nie mając na to wpływu. Lecz nie ustajemy w inwestowaniu w Sanoku i jesteśmy pozytywnie nastawieni na podjęte działania – mówił burmistrz Tomasz Matuszewski.

Działania które wymienił związane są z tworzeniem:
– zielonej Certyfikowanej Strefy gospodarczej przy ulicy Okulickiego,
– budową mieszkań przy ul. Ustrzyckiej i ul. Konarskiego
– kolejnymi inwestycjami drogowymi.
– inwestycjami edukacyjnymi Które obejmą: Szkołę Podstawową Nr 2 im Św. Kingi w Sanoku, Szkołę Podstawową Nr 8 w Sanoku, Samorządowy Żłobek nr 2 w Sanoku. W tym roku planujemy wydać około 41 mln. na ich realizację.
Rozwój nowoczesnych technologii, w tym wodorowej, wpisuje się w zakres wsparcia Polityki Spójności 2021 – 2027 wdrażającej postanowienia Europejskiego Zielonego Ładu, który stawia na sektory przyjazne środowisku i innowacyjne podejście do transformacji energetycznej.

– To bardzo ważny krok w duchu przemian i obecnych wyzwań energetycznych, ale i ogromna szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej miasta Sanoka, Subregionu Bieszczadzkiego i Podkarpacia. Dziękuję za udział i merytoryczną dyskusję wszystkim prelegentom uczestniczącym w zorganizowanym spotkaniu. Szczególne podziękowania kieruję do Pani wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej Jedynak za pomocą w realizacji działań na terenie Miasta Sanoka – podsumował spotkanie burmistrz.