Wizyta uczennic SP 6 w redakcji „Tygodnika Sanockiego”

28 lutego 2023 roku rozpoczęła się rekrutacja do XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). Do udziału w konkursie zaproszono dwuosobowe zespoły złożone z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół. Z Sanoka ze szkoły podstawowej nr 6 dwa zespoły biorą udział w tym wydarzeniu.

Tematem tegorocznej sesji jest 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Temat przewodni to:
„Zginąć, ale z honorem” (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim.

 

Żydzi wypędzani z Sanoka

Młodzież z SP nr 6 pochyliła się nad powstaniem, zagłębiając się w historię Żydów z Sanoka. W przededniu wojny Sanok liczył 18. tyś mieszkańców. Osób pochodzenia żydowskiego liczył około 6 tyś. Pierwszy pogrom ludności żydowskiej rozpoczął się 16 września 1939 r. Tego dnia okupanci spalili trzy synagogi w centrum miasta. Zniszczono również dwie żydowskie drukarnie. biblioteki i wypożyczalnie książek. 26 września polecono 150 rodzinom żydowskim przenieść się za San do sowieckiej strefy okupacyjnej Deportowano w ten sposób około 21100 Żydów.

 

Młodzież z SP 6 pod opieka Ireny Bojarskiej odszukała wspomnienia, fotografie z tamtych czasów. Prześledziła mechanizm propagandy nazistowskiej i hejtu przeciw wspomnianej narodowości. Niestety zauważyła wiele analogii dotyczących naszych czasów. Rozmowa trwała długo i szczegóły zdradzimy w następnym numerze Tygodnika. Dziś zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której opublikujemy również filmy dotyczące projektu.

ew