Pierwszy inwestor w Spółce Hydro Sanok

Pierwsza w Polsce samorządowa spółka wodorowa Hydro Sanok pozyskała inwestora – firmę Hynfra, i rozpoczyna swoje działania. Celem jest całkowita transformacja systemu energetycznego miasta Sanok z udziałem OZE i odnawialnego wodoru – poinformowały władze miasta we wtorek podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Hydro Sanok – pierwsza samorządowa spółka wodorowa – podpisała umowę z inwestorem, firmą Hynfra. Wartość projektów dekarbonizacyjnych planowanych w Sanoku to 1,5 mld zł.

Dzięki dogodnym uwarunkowaniom geologicznym oraz infrastrukturalnym, Sanok jest doskonale przygotowany do realizacji projektu wodorowego, który będzie obejmował przede wszystkim: utworzenie własnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej, instalację nowoczesnej pompy ciepła obniżającej emisje dwutlenku węgla oraz gazów cieplarnianych przy równoczesnym zwiększeniu produkcji energii, budowę magazynu energii i ciepła, budowę instalacji do elektrolizy wodoru, budowę stacji tankowania wodoru i szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, innych instalacji pomocniczych.