Drugi Dzień Forum Gospodarczego

Trwa drugi, już ostatni dzień IV Sanockiego Forum Gospodarczego. Odwiedzający mogą wysłuchać ciekawych paneli dyskusyjnych, rozmówi debat oraz stoiska lokalnych wystawców. Sanockie Forum Gospodarcze zakończy się meczem charytatywnym dla dzielnej, młodej wojowniczki. Dziś o godzinie 16 w Hali Uczelni Państwowej w Sanoku odbędzie się mecz – cel jest szczytny, bowiem politycy, samorządowcy, radni przedsiębiorcy i sportowcy zagrają dla Martyny Posadzkiej, która kocha sport, jednak zmaga się z bardzo poważną chorobą.

Wczoraj rozdano Nagrody Gospodarcze, które wręczył burmistrz Tomasz Matuszewski wraz z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak oraz Mateuszem Kaczmarskim, Rektorem UP. Wyróżniania przyznawane są osobom i podmiotom, które partnerują Miasto Sanok, wspierając inicjatywy społeczne, wdrażając nowe technologie, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, turystycznego i promocji Sanoka.

W tegorocznej edycji przyznano cztery nagrody w kategoriach:

Partner Miasta Sanoka – laureatem została Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Kultura i Promocja – laureatem został Janusz Ostrowski, Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
Menadżer Roku – laureatem została Janina Roś
Biznes i Sport – laureatem został GTM Bukowski

Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki.

Ważnym punktem Forum jest uroczysta gala przyznania Nagrody „Kryształowy Lotos”. Kryształowy Lotos przyznawany jest firmom, osobom, organizacjom z krajów regionu Karpat za szczególne zasługi dla wzajemnej współpracy i rozwoju. Nagroda jest także upamiętnieniem działań śp. Iwanowa Tsehencki, który uważał, ze wyróżnienie to powinno jednoczyć Karpaty i ich mieszkańców niezależnie od granic.

Nagrodę Kryształowego Lotosu otrzymali:

Sekretarz Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak – za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju Podkarpacia oraz wspieranie inicjatyw służących rozwojowi przemysłu turystycznego w obszarze Sanoka i Ziemi Sanockiej.

Churbanov Serhii – za wspieranie walczących, niesienie pomocy potrzebującym oraz za pracę na rzecz rozwoju ruchu turystycznego i umacnianie partnerstwa pomiędzy społecznościami Sanoka i Truskawca.

Vasyl Tymchyshak – za odwagę, poświęcenie i bohaterską postawę żołnierza w obliczu napaści rosyjskiego agresora oraz za wieloletnią pracę na rzecz umacniania współpracy polsko-ukraińskiej.

Wasyl Polianko – za wspaniałą patriotyczną postawę w obliczu agresji rosyjskiej i niesienie duchowego wsparcia potrzebującym.