Prokurator przedstawił zarzuty Ryszardowi D.

5 marca zatrzymano nauczyciela wychowania fizycznego z jednej z sanockich szkół podstawowych, a zarazem trenera lekkoatletyki.

Ryszard D. jest podejrzany o naruszenie prywatności nieletnich i w związku z tym został zatrzymany, na co pozwolił zgromadzony na licznych nośnikach danych, które stworzyły materiał dowodowy pozwalający prokuraturze na podjęcie ww. czynności. Sprawa rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym roku, gdy w jednej z szatni przy ul. Żwirki i Wigury znaleziono ukrytą kamerę, która jak się okazało nielegalnie rejestrowała obraz bez zgody i wiedzy obecnych tam osób, w tym małoletnich dziewcząt. Fakt ten został zgłoszony organom ścigania, a dochodzenie pod nadzorem prokurator Wiktorii Domaradzkiej – Kaszubowicz doprowadziło do zatrzymania sprawcy. W toku dochodzenia zabezpieczone zostały liczne zestawy urządzeń elektronicznych, w tym laptopy, kamery, pendrive’y, dyski zewnętrze, a także karty pamięci oraz telefony. Akcesoriami zajął się biegły, a wynik analizy pozwolił na sformułowanie konkretnych zarzutów. Dziś już wiemy, że podejrzanemu przedstawiono zarzut z art. 191 § 1 k.k. Do Sądu został skierowany wniosek o zastosowanie wobec ww. 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. z uwagi na toczące się postępowanie, a także dobro małoletnich pokrzywdzonych szczegóły dotyczące zarzutów są ograniczone. Jak podkreśla prokurator, sprawa jest rozwojowa.