W naszym mieście powołana została Rada Kobiet

Przedstawicielki świata biznesu, edukacji, organizacji pozarządowych, czy środowisk skupiających się na kwestiach prozdrowotnych znalazły się w Radzie Kobiet, która dziś w tym szczególnym dniu się pierwszy raz spotkała.

Powołania wręczał burmistrz Tomasz Matuszewski. Jak sam stwierdził, bardzo lubi pracować z kobietami bo często są bardziej kreatywne od mężczyzn, nie ujmując niczego tym drugim.
– W urzędzie często się spotykam z paniami, które widząc problem, często już mają na horyzoncie jego rozwiązanie. Panie są dobrze wykształcone rzutkie i pomysłowe. Praca z nimi to czysta przyjemność! – Powiedział włodarz miasta.

Dodał, że jest wiele problemów, które dotyczą tylko kobiet, więc Rada ma mieć charakter pomysłodawczy i być inspiracją do działań.

Poniżej krótka charakterystyka  pań powołanych w dniu dzisiejszym. Wiceburmistrz Jowita Nazarkiewicz powiedziała, że cieszy się, że będzie mogła współpracować z tak wybitnymi kobietami.

Wszystkie panie usłyszały serdeczne życzenia od burmistrza, oraz otrzymały kwiaty które wręczał wraz z przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Romaniakiem.

Spotkanie „robocze” na którym powołana zostanie przewodnicząca i wyznaczony kierunek działań odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

Członkinie Rady Miasta

Anna Białowąs- fotografka, współzałożycielka Grupy Skład Doczepiany, członkini Klubu Fotograficznego ZOOM, prezentowała swoje fotografie na licznych wystawach, m.in. na wystawie warsztatów fotograficznych „W dolinie Sanu”, zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, na wystawie zatytułowanej „Humanoid”, zorganizowanej w Młodzieżowym Domu Kultury, czy też ostatnio w Sanockim Domu Kultury na wystawie pod nazwą „Odmienne Stany Skupienia”.

Dr Izabela Gąska- doktor nauk o zdrowiu, dyrektor Instytutu Medycznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Autorka i współautorka licznych artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz The European Public Health Association, wieloletnia pielęgniarka oddziałowa Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo – Naczyniowych G.V.M. Carint w Sanoku, pielęgniarka operacyjna, hemodynamiczna i elektroterapii.

Irena Gil-Storoszczuk- Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku, była dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sanoku, dyrektor szkoły, filolog.

Sylwia Leśniak- kosmetolożka, specjalizująca się w terapiach skórnych, właścicielka salonu kosmetologii i medycyny estetycznej GERSIMI , absolwentka uniwersytetów medycznych w Lublinie i Katowicach.

Dorota Kisielewicz – Pyrcak- restauratorka, właścicielka restauracji NO BO Cafe, znajdującej się na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki, restauracji wyjątkowej, prowadzonej „kobiecą ręką”, ze świeżymi kwiatami na stolikach, masą artystycznych elementów otaczających gości i świetną kuchnią.

Katarzyna Kruczek- Naczelna Pielęgniarek w SP ZOZ w Sanoku, w zawodzie 27 lat, wykładowczyni Zakładu Pielęgniarstwa w Instytucie Medycznym Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, kobieta bardzo aktywna i energiczna.

Anna Nowakowska- założycielka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas, aktywnie działającego od 2011 r. Główną ideą Stowarzyszenia jest edu­ka­cja sze­roko po­ję­tej pro­fi­lak­tyki no­wo­two­ro­wej oraz udzie­la­nie wspar­cia osobom bę­dą­cym w trak­cie lub po cho­ro­bie no­wo­two­ro­wej oraz ich rodzinom.

Ewa Patała- emerytowany pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, w MOPS przepracowała ponad 40 lat, nadal aktywna zawodowo- członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadząca Grupę Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, społeczny kurator sądowy oraz opiekun prawny osób ubezwłasnowolnionych.

Dr Małgorzata Pietrzycka- Honorowy Profesor Oświaty, doktor w dziedzinie nauk społecznych, długoletni dyrektor Przedszkola nr 3 w Sanoku, wielokrotnie nagradzana, w tym m.in. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, obecnie również wykładowczyni na Uczelni Państwowej w Sanoku

Janina Roś- Prezes Zarządu spółki Ban-Dom, realizującej inwestycje budowlane, m.in. na terenie naszego miasta, laureatka Nagrody Gospodarczej zeszłorocznego Sanockiego Forum Gospodarczego w kategorii „Menadżer Roku”. Pani Janina jest przykładem na to, że kobiety doskonale radzą sobie w branżach, które do niedawna były zdominowane przez mężczyzn, w tym przypadku w branży budowlanej.

Izabela Rowińska- Aspirant Sztabowy w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku
w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i społeczny kurator sądowy.

Wiesława Skorek- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, pracownik Sanockiego Domu Kultury, założycielka Zespołu Tanecznego „Flamenco”, wielokrotnie nagradzana, m.in. Nagrodą Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „Kultura i sztuka” w kategorii „Upowszechnianie Kultury i Sztuki”.

Beata Szmiłyk- Kierownik Działu Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku, od 32 lat zatrudniona w MOPS, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, społeczny kurator sądowy oraz opiekun prawny osób ubezwłasnowolnionych

Barbara Zdybek- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku, Nagrodzona w 2019 r. Medalem komisji Edukacji Narodowej, sprawna menagerka i organizatorka, ceniona społeczniczka prowadząca działalność charytatywną, wieloletnia aktywna członkini zarządu „Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sanoku”.

Jowita Nazarkiewicz – nauczycielka języka angielskiego, w latach 2015-2023 dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, obecnie Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka ds. Społecznych.

ew