Sanoczanin  uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

 

W Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w pielęgnowaniu pamięci o poświęceniu rodziny Ulmów z Markowej.

Odznaczeni zostali: za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci oraz dokumentowaniu prawdy o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej, w szczególności o poświęceniu i męczeństwie rodziny Ulmów. Wśród nich znalazł się artysta Arkadiusz Andrejkow.

Ordery i odznaczenia wręczył Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości zorganizowanej w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

– W Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką otrzymałem z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy Srebrny Krzyż Zasługi. Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Serdeczne podziękowania za to ogromne wyróżnienie – powiedział wzruszony Arkadiusz.

ew

 

Fot 1. Marek Borawski