Terytorialsi szkolą się na dowódców. Muszą być dobrymi przywódcami

Dotychczasowy pierwszy kurs SONDA w 20. Przemyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pozwolił na wyszkolenie kilkunastu kaprali. Kolejni przyszli dowódcy właśnie szkolą się w Przemyślu.

Obecny kurs to 2. edycja Bazowego Kursu Podoficerskiego SONDA w Przemyskiej Brygadzie. Uczestniczy w nim prawie 40 przyszłych podoficerów 20. PBOT.

Uczestnicy szkolenia poznają elementy niezbędne w prawidłowym procesie dowódczym, w skład którego wchodzą: proces dowodzenia – wykonanie zarządzenia przygotowawczego, szkicu, rozkazu bojowego, zarządzenia bojowego, metodyka prowadzenia zajęć – zasady wykonywania planu pracy i planu konspektu, orientowanie topograficzne i zasady nawigacji podczas dowodzenia, zasady prowadzenie łączności podczas dowodzenia, zabezpieczenie bojowe w procesie dowodzenia, a także rozliczania podległych sobie żołnierzy oraz szkolenie strzeleckie będące jednym z najważniejszych elementów kursu. Dodatkowo kandydaci na przyszłych podoficerów muszą wykazywać się doskonałą znajomością oraz umiejętnością posługiwania się sprzętem i uzbrojeniem będącym na wyposażeniu sekcji, którą tworzy dwunastu żołnierzy obrony terytorialnej o ustalonych specjalnościach, m.in. dowódca, ratownik pola walki, strzelec wyborowy, radiotelefonista, saper. Tworzą oni jeden zgrany zespół, wzajemnie się uzupełniający.

Ten wyczerpujący okres szkolenia zakończony zostanie egzaminem przed komisją ze Szkoły Podoficerów SONDA z Zegrza. Jego pomyślne zdanie umożliwi awansowanie na stopień kaprala i objęcie stanowisk dowódców sekcji lekkiej piechoty, będących podstawowym elementem bojowym WOT.

Mieszkańcy Ziemi Przemyskiej, którzy chcą zdobyć wojskowe przeszkolenie, a nigdy nie byli w wojsku mogą spróbować swoich sił podczas szkoleń podstawowych. Wnioski o powołanie do WOT należy składać w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przez portal e-PUAP. Zainteresowani mogą również skontaktować się z rekrutem 20 PBOT ze swojego powiatu – dane kontaktowe dostępne są na stronie https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

ppor. RAFAŁ LASKA<
RZECZNIKA PRASOWEGO</i
PRZEMYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ