Na dziś zwołano II sesję Rady Miasta Sanoka IX kadencji.

Zawiązano kluby radnych:
– Klub Radnych Rady Miasta Sanoka „Demokraci Ziemi Sanockiej” (7): Konrad Kawa, Bogusław Kmieć (przewodniczący), Sławomir Miklicz, Grzegorz Pasztyła, Robert Płaziak, Anna Szpiech, Krzysztof Wronkowicz,
– Klub Radnych „Razem Dla Sanoka” (6): Jerzy Domaradzki, Maciej Drwięga, Agnieszka Kornecka-Mitadis, Dawid Lewandowski, Grzegorz Nogaj, Ewa Sieradzka (przewodnicząca)
– Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” (5): Adam Kornecki, Wanda Kot, Grzegorz Kozak (przewodniczący), Łukasz Radożycki, Henryka Tymoczko,
– Klub Radnych Rady Miasta Sanoka „Łączy Nas Sanok” (3): Ryszard Karaczkowski, Łukasz Łagożny, Andrzej  Romaniak (przewodniczący).

Spośród grona radnych wybrano wiceprzewodniczących RM, którymi zostały Agnieszka Kornecka-Mitadis i Ewa Sieradzka.

Ustalono także skład komisji i dokonano wyborów ich przewodniczących, których zestawienie przedstawiamy poniżej.
Komisja Rewizyjna: Robert Płaziak
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Nogaj
Komisja Infrastruktury Miejskiej: Bogusław Kmieć
Komisja Finansowo-Gospodarcza: Anna Szpiech
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Maciej Drwięga
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej: Grzegorz Pasztyła
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego: Konrad Kawa

Delegatem do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich został wybrany przewodniczący Rady Miasta Sławomir Miklicz, a obserwatorem do tego gremium Dawid Lewandowski.

Nagrody Miasta Sanoka otrzymali: Jacek Lipiński, Wiesława Skorek, Jan Szczepan Szczepkowski, Elżbieta Przystasz i Sanocki Chór Kameralny.

Piotr Paszkiewicz