Prezentujemy odezwę Komitetu Upamiętnienia Ksawerego hr. Krasickiego i Wincentego Pola w Lesku, który wraz ze środowiskiem tamtejszych myśliwych podjął inicjatywę ufundowania pomnika-ławki, który uczciłby ww. postacie. Obie osoby są również powiązane z naszym miastem. Pierwszy to obrońca sanockiego zamku z 1809 r., upamiętniony tablicą przy pobliskich schodach. Natomiast drugi, jako literat związany z regionem, został patronem jeden z ulic na Dąbrówce.

Ksawery hr. Krasicki był przez współczesnych uznawany za największego myśliwego w Bieszczadach i na Pogórzu. To również uczestnik polskich zrywów niepodległościowych, dowódca kawalerii ziemi sanockiej w wojnie z Austriakami w 1809 roku. Wincenty Pol – długoletni przyjaciel hrabiego i projektant przebudowy zamku leskiego – to jedna z najwybitniejszych postaci dawnej Galicji. Poeta, autor między innymi znakomitego poematu rycerskiego „Mohort”, „Pieśni o ziemi naszej” i niepowtarzalnego „Roku myśliwca”, ojciec polskiej geografii oraz pionier turystyki.

Ufundowanie ławki stanowiłoby wkład w obchody stulecia zjednoczenia stowarzyszeń łowieckich w Polsce i stulecia Lasów Państwowych. Kończyłoby obchody 150. rocznicy śmierci Wincentego Pola, a otwierałoby 250. rocznicę urodzin Ksawerego hr. Krasickiego i 180. rocznicę jego śmierci. Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana na jesień 2024 roku, a odsłonięcie ławki zostałoby połączone z planowaną przez Polskie Towarzystwo Leśne konferencją popularno-naukową.

Pomysłodawcy zapraszają do wsparcia inicjatywy koła łowieckie z terenu Podkarpacia i Małopolski, środowiska leśników podkarpackich, bieszczadzkich samorządów, przedsiębiorców, regionalistów i społeczników. Darowizny można przekazywać na subkonto Koła Łowieckiego „Ryś” w Lesku pod numerem 20 1020 2980 0000 2102 0158 0943 z dopiskiem „budowa pomnika”. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Ryszardem Paszkiewiczem (tel. 537 201 303).

Materiał nadesłany