Podjęty na początku roku remont przestrzeni do uprawiania sportu w Zespole Szkół nr 5 przebiega już w końcowej fazie.

Odwiedziliśmy ZS5 i dzięki uprzejmości dyrektor Elżbiety Kokoszki obejrzeliśmy stan prac modernizacyjnych. Gotowa jest już całkowicie odnowiona sala gimnastyczna, w której przede wszystkim położono nową podłogę, ale też zainstalowano tablicę świetlną. Ponadto odświeżono małą salę gimnastyczną i siłownię.

Remont w tym zakresie sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Inne prace opłacono z budżetu szkoły. W tym zakresie nowe oblicze zyskały np. korytarze czy szatnie.

Warto wspomnieć, że właśnie minęło 55 lat od powstania pierwotnej szkoły w tej lokalizacji, bowiem 19 czerwca 1969 została powołana Zasadnicza Szkoła Budowlana, w 1971 r. przekształcona w Zespół Szkół Budowlanych, a w 2002 r. w Zespół Szkół nr 4 (od 2004 r. im. Kazimierza Wielkiego w Sanoku), który w 2016 r. został włączony do przeniesionego w to miejsce ZS5.

Piotr Paszkiewicz

Fot. autor