Minęło trzy miesiąca od aresztowania w Sanoku nauczyciela wychowania fizycznego z SP4 i jednocześnie trenera lekkoatletycznego. Okazuje się, że sprawa w prokuraturze jest w toku.

W dniu 5 marca został zatrzymany Ryszard D. w związku z podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych przeciw wolności osób nieletnich. W związku z tym zwróciliśmy się do rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krośnie, Marty Kolendowskiej-Matejczuk, o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu sprawy.

Z odpowiedzi dowiedzieliśmy się, iż śledztwo prowadzone jest nadal przez Prokuraturę Rejonową w Sanoku. Jak dotychczas podejrzanemu postawiono zarzuty popełnienia czterech przestępstw, które wobec związku przepisów kodeksu karnego określono jako doprowadzenie podstępem trzech małoletnich poniżej 15-go roku życia do poddania się tzw. innej czynności seksualnej oraz utrwalenie i usiłowanie utrwalenia nagiego wizerunku łącznie 12-stu małoletnich dziewczynek.

Tuż po zatrzymaniu podejrzanego zastosowano wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy ze względu na zagrożenie surową karą za zarzucone czyny oraz z uwagi na realną obawę matactwa. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Krośnie II Wydział Karny z 24 maja uwzględniono wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sanoku i przedłużono areszt na dalsze trzy miesiące. Decyzja sądu została zaskarżona przez obrońcę podejrzanego.

Pani rzecznik poinformowała też, że w całej sprawie nie występują inni podejrzani oraz że z uwagi na dobro śledztwa, a także dobro pokrzywdzonych, dalsze informacje na obecnym etapie śledztwa nie będą ujawniane.

Piotr Paszkiewicz

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. bing.com