W ostatnich dniach ujawniono zniknięcie krzewów z dwóch klombów przy popiersiu ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego na Placu Harcerskim jego imienia. To już kolejny akt wandalizmu w tym miejscu w przeciągu roku.

Przypomnijmy, że pomnik został odsłonięty 23 sierpnia 2022 r. z inicjatywy i za sprawą Stowarzyszenia Wychowawców „Eleusis”, którego władze później wyraziły zamiar przekazania monumentu na rzecz miasta.

W listopadzie 2023 r. burmistrz Tomasz Matuszewski deklarował, że przyjęcie pomnika na stan miasta i jego ubezpieczenie jest obowiązkiem magistratu oraz zapewniał, że zostanie to załatwione. Włodarz miasta obiecał też zainstalowanie monitoringu na Placu Harcerskim w celu zagwarantowania dowodów w przypadkach naruszenia prawa w tym miejscu. Do dnia dzisiejszego nie udało się jednak zrealizować obu wizji.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku na ścianie obok popiersia wymalowano farbą bohomazy. Po decyzji podjętej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM odnowiono tę powierzchnię. Teraz ta sama jednostka zapowiedziała zakup roślin przeznaczonych do opustoszałych klombów.

Piotr Paszkiewicz

Fot. autor