Imię i nazwisko: Konrad Kawa

Data i miejsce urodzenia: 10 grudnia 1984 roku, Sanok.

Wykształcenie: wyższe – Uniwersytet Rzeszowski (politologia, licencjat), Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (mgr administracji). Studia podyplomowe – Uniwersytet Rzeszowski (audyt wewnętrzny), Uczelnia Państwowa w Sanoku (przygotowanie pedagogiczne), Politechnika Rzeszowska (poradnictwo zawodowe i doradztwo karier).

Kariera zawodowa: ponad 17-letnie doświadczenie związane z funduszami unijnymi i krajowymi, zdobywane w samorządzie terytorialnym (Starostwo Powiatowe w Sanoku, Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, Urząd Miasta Sanoka), oświacie (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach) i szkolnictwie wyższym (Uczelnia Państwowa w Sanoku).

Rodzina: żona Anna, syn Jan (4 lata).

Zainteresowania: sport (głównie piłka nożna, pływanie  i jazda rowerem), historia i literatura.

Kadencje w radzie: pierwsza.

Wybrany z listy: KWW Demokraci Ziemi Sanockiej.

Klub radnych: Demokraci Ziemi Sanockiej.

Przynależność do komisji: Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (przewodniczący), Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Finansowo-Gospodarczej.

Postulaty w radzie: będę zabiegał o rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Zależy mi na tym, aby Sanok stał się miastem przyjaznym dla dzieci i rodzin. Liczę, że w obecnej kadencji poprawimy funkcjonalność i estetykę terenów zielonych oraz optymalnie wykorzystamy posiadaną infrastrukturę. Niezbędna jest również współpraca z innymi samorządami, by zrealizować ważne dla sanoczan inwestycje, tj. remont Mostu Białogórskiego i poprawę warunków lokalowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ważną dla mnie kwestią jest budowanie lokalnej demokracji, opartej m.in. na większej partycypacji rad dzielnic oraz dialogu społecznym. Miasto potrzebuje mądrej i przemyślanej polityki budżetowej, która zapewni, że każda publiczna złotówka będzie wydana z korzyścią dla mieszkańców.