Imię i nazwisko: Janusz Cecuła

Data i miejsce urodzenia: 19 stycznia 1954 roku, Jurowce.

Wykształcenie: wyższe – Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie (administracja publiczna).

Kariera zawodowa: od 1975 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, wicestarosta sanocki  (VI kadencja).

Rodzina: żona Urszula, syn Krzysztof (43 lata), córka  Karolina (40 lat).

Zainteresowania: literatura.

Kadencje w radzie: trzecia (V, VI, VII).

Wybrany z listy: Prawo i Sprawiedliwość.

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość.

Przynależność do komisji: Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Promocji, Kultury i Turystki.

Postulaty w radzie: dokończenie inwestycji rozpoczętych w poprzedniej kadencji.