Słupem po kieszeni! Opłaty za dzierżawę elementów infrastruktury oświetleniowej

Jeżeli słup stanowi wyłącznie element infrastruktury oświetleniowej, to koszty jego utrzymania powinna pokrywać gmina – podkreślił wiceminister energii Piotr Andrzejewski. Zaznaczył przy tym, że trwają prace nad kompleksowym rozwiązaniem zasad udostępniania infrastruktury dystrybucyjnej gminom.

Interpelację w sprawie narzuconych gminom cen dzierżawy słupów energetycznych skierowali do resortu energii posłowie Tomasz Rzymkowski (Kukiz 15) i Bartosz Jóźwiak (Kukiz 15). Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że od połowy tego roku PGE Dystrybucja SA. żąda od gmin opłat za słupy oświetleniowe.

Posłowie zastanawiają się, dlaczego spółka przez tyle lat swojego istnienia nie żądała opłat za dzierżawę słupów. Zwracają przy tym uwagę na brak naliczania spółce PGE Dystrybucja przez gminy podatku od nieruchomości za infrastrukturę stojącą na terenie gminy. „Wójtowie są zdziwieni, że ulgowe traktowanie spółki z ich strony nie spotkało się z wzajemnością. Zgadzają się, że zagadnienia dotyczące oświetlenia ulicznego powinny być uporządkowane, ale uważają, że proces ten powinien uwzględnić interesy obu stron” – czytamy w interpelacji.

W odpowiedzi wiceminister Andrzej Piotrowski przyznał, że początki obecnych problemów związanych m.in. z dzierżawą słupów oświetleniowych sięgają lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kiedy większość samorządów przekazała własność infrastruktury oświetleniowej przedsiębiorstwom energetycznym. Dziś rodzi to szereg kwestii spornych związanych zarówno z warunkami dzierżawy, jak również ograniczonym prawem wyboru dostawcy energii elektrycznej, wykonawców usług konserwacji, czy też modernizacji.

Wiceminister wyjaśnił, że obecnie przedsiębiorstwa energetyczne – w ramach porządkowania i podnoszenia efektywności zarządzania posiadanym majątkiem, podjęły próby ujednolicenia warunków udostępniania gminom infrastruktury dystrybucyjnej na cele oświetleniowe, co wiąże się z negatywnie ocenianym przez niektóre samorządy nałożeniem opłat z tytułu dzierżawy. „Stawki tych opłat są zróżnicowane i stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstw energetycznych” – zaznaczył wiceszef ME.

Odnosząc się do kwestii opłaty dystrybucyjnej, która między innymi służy pokryciu kosztów utrzymania sieci, Piotrowski wskazał, że istotnym jest rozróżnienie, czy konkretne słupy są elementami infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej, a ponadto służą oświetleniu, czy też są wyłącznie elementami instalacji oświetleniowej i mocowania punktów świetlnych.

„Jeżeli słup – na którym zainstalowana jest oprawa świetlna, jest elementem infrastruktury dystrybucyjnej energii (stanowi konstrukcję wsporczą dla przewodów elektroenergetycznych do dystrybucji energii), to wówczas koszty jego budowy, utrzymania i modernizacji pokrywają odbiorcy energii elektrycznej poprzez opłaty za dystrybucję tej energii. Jeżeli natomiast słup stanowi wyłącznie element infrastruktury oświetleniowej, to koszty jego utrzymania powinna pokrywać gmina” – podkreślił wiceszef resortu energii.

Piotrowski wyjaśnił, że zawieszenie i utrzymanie oprawy świetlnej na słupie będącym elementem infrastruktury dystrybucyjnej energii elektrycznej oznacza zmianę rodzącą po stronie dodatkowe koszty ale też i możliwość uzyskania partycypacji w dotychczas ponoszonych kosztach.Dodał jednak, że dla wykorzystującego takie elementy infrastruktury wspólne wykorzystanie może oznaczać koszty niższe niż w przypadku budowy i eksploatacji osobnej infrastruktury.

Piotrowski zwrócił też uwagę, że niezbędne są zmiany legislacyjne, oparte o wieloaspektową analizę problemu w skali kraju i stworzenie na jej podstawie oczekiwanych rozwiązań, niedyskryminujących żadnej ze stron.

Wiceminister dodał, że prace nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, dookreślającą warunki wykonywania zadania własnego gminy w zakresie oświetlenia ulic, zostały podjęte przez sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz jej Podkomisję Stałą ds. Finansów Samorządowych. „Aktualnie został już opracowany wstępny projekt zmian legislacyjnych” – podkreślił Piotrowski.

Wyraził przy tym nadzieję, że wypracowane rozwiązania pozwolą efektywnie realizować przez gminy zadanie własne oświetlenia ulic, placów i dróg, przy lepszej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi, „bez wzajemnych oskarżeń i nieracjonalnych w świetle interesu publicznego działań w obszarze podnoszenia podatków i opłat lokalnych”.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP