Informacja Starosty
Zaproszenie do organizacji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Starosta Roman Konieczny informuje, że 15 sierpnia 2017 r. ukonstytuował się Komitet Powiatu Sanockiego Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości.

Szanowni Państwo,
Rok 2018 przebiegać będzie pod znakiem świętowania wyjątkowego jubileuszu –
100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Wydarzenia z roku 1918
były dla naszego Narodu ukoronowaniem walki kolejnych pokoleń Polaków o odzyskanie wolności i niezawisłości. Wydarzenia tamtych lat współtworzyli nasi przodkowie – dziś nadszedł czas, aby przypomnieć ich dzieło i ich samych.

Pragniemy przez szereg wydarzeń rocznicowych, nie tylko związanych z pamiętnym rokiem 1918, ale również z tymi chwilami, gdy mieszkańcy i obywatele Ziemi Sanockiej stawali w potrzebie na zawołanie Ojczyzny, przypomnieć antenatów, których ofierze i poświęceniu zawdzięczamy niepodległą Polskę.
Będziemy obchodzili tę rocznicę nie tylko wspominając chwałę minionych dni, ale również
radując się poprzez udział w koncertach, festynach i zawodach. Uczynimy to wspólnie, łącząc siły w organizacji obchodów 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI dlatego niniejszym powołujemy HONOROWY KOMITET POWIATU SANOCKIEGO OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Pod tymi słowami podpisali się wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący rad gmin i miast powiatu sanockiego oraz starosta sanocki i przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego.
Prace rozpoczęto 10 maja 2017 r. Opracowano wstępny harmonogram rocznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w powiecie. Obejmuje on te przedsięwzięcia i uroczystości, których animatorami będą samorządy. Równocześnie samorządowcy zapraszają obywateli i każdą organizację do włączenia się w obchody. Pomocą i informacją w tym zakresie służą pracownicy komórek promocji urzędów gmin i Wydziały Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sanoku (tel. 13 46 52 924).