Połoniny 80 lat temu

5 kwietnia w Galerii BWA odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” z wybitnym geografem – dr. Wojciechem Krukarem, członkiem Stowarzyszenia.

Dr Wojciech Krukar zaprezentował efekty swoich dwudziestoletnich badań naukowych, których celem było odtworzenie obrazu bieszczadzkich połonin z czasu, kiedy były one terenami, na których prowadzono przez wieki tradycyjną gospodarkę pasterską. Dzięki zebranym nagraniom, wywiadom z dawnymi mieszkańcami podpołonińskich wsi, którzy zostali wysiedleni na Ukrainę lub północne i zachodnie ziemie powojennej Polski, mozolnym poszukiwaniom w archiwach, gromadzeniu historycznych zdjęć i weryfikacji zdobytych informacji toponomastycznych w terenie, autor stworzył obraz połonin, gdzie każdy fragment ma swoją nazwę. Stoją na nich: staje, koliby, koszary, pasie się, poi, leżakuje bydło i owce. Szałasz żyje swoim życiem.

Okazja do zobaczenia tego zaginionego świata, ukazanego w prezentacji dr. Krukara była niepowtarzalna. Kto wysłuchał i obejrzał, ten wie…

rb