Tomasz Poręba: Wybrano wykonawcę koncepcji programowej budowy szlaku Via Carpathia
do granicy państwa w Barwinku

Dziś w Dukli odbyła się konferencja prasowa dotycząca podpisania umowy na Koncepcję Programową dla odcinka S19 Dukla-Barwinek z udziałem m.in. ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, europosła Tomasza Poręby oraz posła Bogdana Rzońcy. To ostatni etap 75-kilometrowego fragmentu S19 Babica-Barwinek, dla którego zostanie przygotowana szczegółowa koncepcja programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym. „Wraz z dzisiejszą decyzją rozpoczynają się realne prace na kluczowym odcinku S19 wiodącym do granicy polsko-słowackiej. Pozwolą one na opracowanie programu i rozwiązań dla przyszłego wykonawcy tej drogi” – mówi Tomasz Poręba.

Odcinki drogi ekspresowej S19 od węzła Babica przez węzły Domaradz, Miejsce Piastowe i Dukla aż do Barwinka o łącznej długości 75 km, stanowiące część szlaku Via Carpatia, przewidziane są do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dziś podpisano umowę na ostatni, 18-kilometrowy odcinek ekspresówki prowadzący do granicy ze Słowacją.

W ramach podpisanych umów zostanie przygotowane m.in. kompleksowe rozpoznanie geologiczne, analiza i prognoza ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, opracowania ekonomiczno-finansowe, analiza zagrożenia powodziowego oraz organizacja i bezpieczeństwo ruchu. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19.

„Podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym krokiem do spełnienia marzeń mieszkańców Podkarpacia, ale także wszystkich kierowców podróżujących na kierunku północ-południe. Na całym odcinku S19 od Rzeszowa do granicy państwa w Barwinku trwają już prace koncepcyjne, które po zakończeniu pozwolą na ogłoszenie przetargu na projekt i budowę szlaku Via Carpatia. Droga ekspresowa S19 to priorytetowa inwestycja dla polskiego rządu i bardzo ważna trasa dla transportu międzynarodowego, dlatego tak istotne jest, abyśmy domknęli jej realizację” – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

„W tym roku to już kolejna ważna decyzja w zakresie budowy S19 między Babicą a Barwinkiem. Dwa miesiące temu podpisano umowę na przygotowanie koncepcji programowej na odcinku Babica-Domaradz, a następnie także dla dwóch kolejnych odcinków, tj. węzeł Domaradz – węzeł Miejsce Piastowe oraz węzeł Miejsce Piastowe – węzeł Dukla” – mówi Tomasz Poręba. Europoseł zauważa, że wcześniej GDDKiA dokonała także wyboru wykonawców liczących w sumie 22 km odcinków Nisko Południe-Podgórze i Podgórze-Kamień – będą to odpowiednio Strabag i Budimex.

Tomasz Poręba przypomina, że tak dynamiczne prace przy S19 nie byłyby możliwe bez ubiegłorocznej decyzji o podpisaniu aneksu do kontraktu terytorialnego z rządem na kwotę 24 mld zł na budowę S19 od Babicy do Barwinka. „Dziś widzimy, że dzięki temu prace na szlaku Via Carpathia zdecydowanie przyspieszyły. Jest to priorytet inwestycyjny dla rządu Prawa i Sprawiedliwości i jedno z kluczowych przedsięwzięć, które mają stymulować rozwój Podkarpacia i wschodnich regionów Polski” – zaznacza Poręba.

Europoseł PiS podkreśla, że Via Carpathia to także szansa dla polskich portów. Trasa, która w Polsce będzie biegła z Barwinka przez Rzeszów na Lublin, następnie drogą S17 na Warszawę, a ze stolicy drogą S7 i A1 do polskich portów pozwoli Węgrom, Rumunom, Słowakom, Bułgarom wysyłać towary i usługi do portów w Polsce, przyczyniając się do ich rozwoju.