Komunikat Urzędu Miasta: ogródki gastronomiczne i obiekty handlowe w Rynku

Komunikat Urzędu Miasta

Ogródki gastronomiczne i obiekty handlowe w Rynku

W związku z pytaniami radnych i mieszkańców Sanoka, związanymi
z rozpowszechnianą informacją o planowanej likwidacji ogródków gastronomicznych, usytuowanych na płycie Rynku, informuję, że sprawa nie dotyczy samych ogródków, lecz drewnianych obiektów handlowych, znajdujących się na tym terenie.

Przedmiotowe obiekty, w których prowadzona była działalność gastronomiczna oraz sprzedawane pamiątki, posadowione zostały na Rynku na podstawie zawartych na czas określony, tj. 3 lata, umów dzierżawy gruntu gminnego. Umowy te wygasły z dniem 31 marca 2019 r. O tym fakcie dzierżawcy zostali powiadomieni pisemnie. Gmina Miasta Sanoka, jako właściciel, poinformowała, że nie planuje zawierania kolejnych umów dzierżawy, dotyczących ww. terenu, z przeznaczeniem na ustawienie drewnianych obiektów handlowych, nietrwale związanych z gruntem. Dzierżawcy fakt ten przyjęli do wiadomości, czego dowodem jest pismo z prośbą o przedłużenie terminu usunięcia obiektów.

Takie stanowisko zostało przyjęte w związku z uzgodnionymi – w odpowiednich organach – zapisami zawartymi w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – II”. Zapisy te wprowadzają zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych obiektów w ternie KX (plac miejski) i KXX (Rynek śródmiejski) na czas trwania wystaw, ekspozycji plenerowych, imprez masowych, itp.
Należy dodać, że każde obiekty budowlane powinny spełniać wymogi określone przepisami, m.in. prawa budowlanego, w zakresie powstania tych obiektów, jaki i ich użytkowania. Istniejące obiekty nie spełniają wspomnianych wymogów.

Mając na względzie wyżej wspomniane przepisy oraz konieczność uporządkowania przestrzeni publicznej poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania, przygotowywanie kolejnych przetargów na dzierżawę terenu Rynku w celu lokalizacji tego typu obiektów, będzie stało w sprzeczności z prawem. Może to narazić gminę na roszczenia odszkodowawcze ze strony potencjalnych dzierżawców.

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zwiększenia oferty gastronomicznej
w Rynku wystawiło do przetargu lokal Rynek 5, a w najbliższym okresie zostanie wystawiony również do przetargu lokal Rynek 1 (piwnice). Dodatkowo aktualnie są prowadzone prace nad przygotowaniem zarządzenia określającego obszar i zasady funkcjonowania ogródków sezonowych, które będą mogły być usytuowane w Rynku oraz ulicach przyległych.

Sezonowe ogródki gastronomiczne mają swój udział w rozwoju kultury kawiarnianej miasta i wzbogacają życie w mieście. Przyciągają turystów i gości, są integralną częścią miasta, wpływając na jego charakter. Dlatego wynikiem prowadzonych działań będzie zwiększenie powierzchni przeznaczonej na ogródki, związane z prowadzoną w lokalach działalnością gastronomiczną, co może stworzyć dodatkowy atut lokali, a tym samym stać się źródłem większych przychodów.

Naczelnik Marta Kopacz
Materiały nadesłane

1 KOMENTARZ

  1. Ogrodki – praktyczny pomysl. BUDKI NIE. One szpeca wyglad dookola !!!!
    Trzeba tez pomyslec o roznych parasolach, dachach – one TEZ SZPECA, zakrywaja
    ladna architekture miasta, czas wybrac PRZEZROCZYSTE parasole !!!!!!!!!
    SANOCZANIE, dbajcie o miasto !!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj