VI Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego – przygotowania

Środa 22 maja 2019 r. to dzień, w których odbędzie się organizowane po raz szósty Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Imprezę organizowaną przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą, jak co roku pomagają przygotować różne służby mundurowe, organizacje i stowarzyszenia. Przedstawiciele tych formacji zostali zaproszeni do udziału w spotkaniach Rady Programowej Święta.

W posiedzeniach Rady Programowej VI Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczą prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz st. bryg. w st. spocz. dr inż. Jan Ziobro, zastępca dziekana-dyrektora Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA.

Do udziału w spotkaniach Rady Programowej Święta zaproszeni zostali także przedstawiciele różnych służb mundurowych, organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Współprace zadeklarowała m.in. Komenda Wojewódzka Policji, Żandarmeria Wojskowa, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Straż Rybacka i Rzeszowska Straż Miejska. W tym roku pojawią się także przedstawiciele Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORA oraz instytucji biznesowych i sektora bankowego. W składzie Rady Programowej Święta są także wykładowcy WSPiA związani ze służbami mundurowymi m.in. gen. Józef Gdański, b. Komendant Podkarpackiej i Warmińsko-Mazurskiej Policji, ppłk dr Paweł Łuczkowski, b. Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, insp. Andrzej Bodzioch, b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, pracownicy naukowi m.in. dr hab. Andrzej Zapałowski oraz studenci WSPiA.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Programowej prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA ogłosił, że VI Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbędzie się w środę 22 maja 2019 r. – Bardzo cieszę się, że możemy liczyć na pomoc służb mundurowych oraz różnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji, w organizacji Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Większość służb działających na Podkarpaciu uczestniczy w Święcie od samego początku. Co roku jednak dołączają do nas kolejne nowe formacje. Święto stało się już stałym punktem działalności profilaktycznej zarówno Uczelni, szkół, jak i służb. Bezpieczeństwo młodzieży jest wartością bezcenną i wszyscy mamy obowiązek o nie dbać – mówił prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA dodał, że ma nadzieję, iż kolejny raz – tak jak w ubiegłych latach – wszyscy aktywnie włączą się w naszą inicjatywę i zaproponują dynamiczne pokazy i prezentacje.

Podkarpacki Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego co roku gromadzi około 2000 młodych ludzi – uczniów szkół, studentów i mieszkańców Rzeszowa. W tym roku za organizację imprezy odpowiada st. bryg. w st. spocz. dr inż. Jan Ziobro, zastępca dziekana-dyrektora Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA.

– W tym roku chcemy rozszerzać oddziaływanie święta. Zaprosiliśmy nie tylko przedstawicieli służb mundurowych, które co roku z nami współpracują. Są także organizacje społeczne, stowarzyszenia i grupy, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Święto jest doskonałą okazją do zaprezentowania współpracy i współdziałania różnych służb. Jak co roku oprócz stoisk z prezentacjami chcemy zorganizować dynamiczne pokazy umiejętności uczestników Święta. Tę część zostawiamy do dyspozycji naszych gości i czekamy na propozycje. Mamy nadzieje, że utrzymamy wysoki poziom Święta – dr Jan Ziobro.

VI Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Szósta edycja Święta odbędzie się w środę 22 maja 2019 r. na terenie kampusu WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie. Honorowy patronat nad imprezą stanowiącą element programu pn. „Bezpieczna Przyszłość” sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Sukces dotychczas zorganizowanych edycji Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zasługą otwartości i profesjonalnego podejścia wszystkich uczestników zwłaszcza przedstawicieli służb mundurowych. Dzięki temu łącznie blisko 10 tys. młodych osób miało szansę na zyskanie wiedzy o współczesnych zagrożeniach, a w przypadku uczniów i studentów także na pogłębienie swoich zainteresowań oraz zweryfikowanie oczekiwań co do swojej przyszłej edukacji czy pracy zawodowej w sektorze bezpieczeństwa. Uczestnicy mogli przekonać się, jak w rzeczywistości wygląda codzienna służba funkcjonariuszy i jak w praktyce stosowane są przepisy, programy, czy zasady, o których się uczą w szkołach.