Umowa na koncepcję programową dodatkowego pasa jezdni S19 na odcinku Sokołów Małopolski-Jasionka podpisana

Dziś w Stobiernej pod Rzeszowem została podpisana umowa na wykonanie koncepcji programowej na dobudowę drugiego pasa S19 na odcinku Sokołów Małopolski – Jasionka. „To kolejny krok w trwającej budowie szlaku Via Carpathia a zarazem olbrzymie podniesienie bezpieczeństwa przejazdu tym odcinkiem, którego obecna przejezdność jest w systemie 2 pasy plus 1. To także odpowiedź na liczne apele zgłaszane podczas moich spotkań z mieszkańcami ” – mówi Tomasz Poręba.

W ramach umowy wykonawca przygotuje dokumentację projektową w postaci Koncepcji Programowej z uzupełniającym rozpoznaniem geologicznym, a także materiały do wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (wraz z jej uzyskaniem).  Koncepcję przygotują Mosty Katowice, a dokumentacja ma zostać wykonana w ciągu 18 miesięcy.

Europoseł PiS przypomina, że trwają już prace przygotowawcze dla drogi S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. „Zawarto już umowy na koncepcję programową dla wszystkich odcinków tej drogi. W przyszłym roku rusza budowa odcinka Rzeszów-Babica. Potem kolejnych czterech odcinków do Barwinka. Warto pamiętać, że prace na Via Carpatia trwają nie tylko w Polsce – w ciągu najbliższych 4 lat będą gotowe także jej słowackie i węgierskie odcinki. To pokazuje, jak duże jest zaangażowanie państw naszego regionu w tę strategiczną dla Polski i Europy drogę” – powiedział Tomasz Poręba