X Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji - porządek obrad

X Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji – porządek obrad

 

We wtorek, 28 maja 2019 r. o godzinie 9.00 odbędzie się X Sesja Rady
Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali
Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej przedstawiamy
porządek obrad nad którym pochylą się radni:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej
na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2018, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek dziennych tej
opłaty oraz zasad jej poboru, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia
służebnością przesyłu, nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta
Sanoka położone w Sanoku, obr. Śródmieście oznaczone jako działka nr
747/1, 747/5 i 1535, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie
przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, obr.
Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486/4 o pow.
0,0182 ha zabudowana budynkiem garażowym dwustanowiskowym, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy w Dzielnicy Posada miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały
w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy nowej
ulicy położonej w Dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
– schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot.
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie
ustalenia regulaminów korzystania z „Boisk Sportowych Miasta Sanoka”, z
ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do
używania herbu Miasta Sanoka przez Uczniowski Klub Sportowy Sprint
Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTRURA I SZTUKA” w roku 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku.
20. Interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj