Młodzi gniewni. Przestępstwa i ich skutki wśród młodzieży

08:02:58

Przestępczość istnieje od zawsze, każdy z nas miał z nią styczność. Jedni jako ofiary, inni jako agresorzy, ci którzy wpadli w sidła przestępstw. Przestępczość to zabroniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Zjawisko przestępczości nieletnich to obecnie jeden z ważniejszych tematów poruszanych przez policję, psychologów i pedagogów. Często prowadzone badania pokazują znaczny przyrost czynów zabronionych z udziałem młodzieży. W związku z tym niezwykle ważnym elementem jest szkoła, a w niej wychowawcy i pedagodzy, których praca może przyczynić się do poprawy jakości życia nieletnich. Równie ważna jest także opieka nad młodymi po zakończonych zajęciach, odpowiedni nadzór, zaangażowanie rodziców w wspólnie spędzony czas pozwoli na przejęcie przez dorastające dzieci prawidłowych wzorców.

Młody człowieku pamiętaj, że wobec nieletnich sąd rodzinny może:

 1. udzielić upomnienia,

 2. zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,

 3. ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

 4. ustanowić nadzór organ

 5. izacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego,

 6. zastosować nadzór kuratora,

 7. skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,

 8. orzec zakaz prowadzenia pojazdów,

 9. orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,

 10. orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,

 11. orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,

 12. zastosować inne środki m.in. przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Wymienione wyżej środki wychowawcze mogą być zastosowane zarówno wobec nieletnich, którzy przejawiają cechy demoralizacji, jak i tych nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego. Ponadto, mogą być stosowane łącznie.

Pamiętaj!

Jeśli ktoś Cię bije, trąca, zabiera Twoje prywatne rzeczy, zmusza do czegoś co wg. Ciebie jest złe – masz prawo się bronić.

 • Powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej – z jej pomocą będzie Ci łatwiej poradzić sobie z tą sytuacją.

 • Postaraj się nie kontaktować ze sprawcą i nie odpowiadać na jego zaczepki. Dzięki temu unikniesz prowokowania go do dalszych działań.

 • Zachowaj wszystkie dowody przemocy – zniszczone ubranie lub przedmioty, obraźliwe listy, itp.

Gdzie szukać pomocy?

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Komenda Powiatowa Policji

Artykuł przygotowany w ramach projektu pn. „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam!” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu. Zadanie współfinansowane przez ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przeczytaj:

Babciu! Dziadku! Bądźcie czujni

Internet. Jakie stwarza zagrożenia

Pracujmy na nasze bezpieczeństwo