Obwodnica w liczbach

Obwodnica w liczbach

Już w piątek (31 stycznia) przejedziemy siedmiokilometrową obwodnicą Sanoka, na którą mieszkańcy miasta, powiatu, a także turyści czekają od ponad 30 lat. Przez centrum w ciągu doby w okresie wakacyjnym przejeżdża nawet 30 tysięcy aut! Przypomnijmy, budowa rozpoczęła się pod koniec sierpnia 2017 r. Według wstępnych ustaleń obwodnica miała zostać oddana do użytku w grudniu 2019 r., jednak ze względu na utrudnienia i odkrycia stanowisk archeologicznych podczas prowadzonych robót, termin ten wydłużył się. Ostatecznie całość prac ma zostać odebrana w kwietniu br., natomiast główna nić komunikacyjna zostanie oddana do użytku 31 stycznia.

Pierwsze plany obwodnicy sanockiej, zakładające połączenie z obszarem przemysłowym w centrum miasta, były znane już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W listopadzie 2007 r. podpisano porozumienie między Gminą Miasta Sanoka a Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, w sprawie wspólnego przygotowania i finansowania dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Sanoka klasy GP w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka”. Sześć lat później doszło do porozumienia pomiędzy tymi samymi podmiotami. W następnych latach pojawiły się pierwsze decyzje środowiskowe, a 9 lutego 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą, konsorcjum: MAX BÖGL POLSKA Sp z o. o. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 207 180 936,44 zł, przy dofinansowaniu 143 667 035,41 zł z UE.

Obwodnica przebiega po południowej części miasta na kierunku zachód-wschód. Początek trasy zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania DK nr 28 i DW nr 886. Trasa biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecinając linię kolejową Stróże-Krościenko, a następnie rzekę Sanoczek. Dalej na terenach przemysłowych krzyżuje się z drogą powiatową (ul. Okulickiego) i dalej biegnie przez tereny rolnicze oraz nieużytki. Przecina prawy dopływ potoku Płowieckiego, a następnie kieruje się bardziej na wschód i przez teren ogródków działkowych. Po drodze krzyżuje się z drogą powiatową (ul. Konopnicka) z ul. Działkową i ul. Stróżowską, przecina następnie tereny ogródków działkowych, dopływ potoku Stróżowskiego i potok Stróżowski i kończy swój bieg na włączeniu do drogi krajowej nr 84.

Obwodnica Sanoka biegnie na górzystym terenie, co wymusiło konieczność zaprojektowania drogi w głębokich wykopach oraz nasypach sięgających nawet kilkanaście metrów. Trudność sprawiły również złożone warunki geologiczne terenu. Trasę przecinają liczne cieki naturalne, co spowodowało konieczność zaprojektowania wielu obiektów inżynierskich.

Trasa główna posiada parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1 oraz kategorii ruchu KR5. Po przejechaniu ok. 1 km, dwa pasy ruchu zwężają się do jednego, natomiast dla kierunku przeciwnego z jednego pasa robią się dwa. Rozwiązanie cyklicznie powtarza się na całej długości drogi, dzięki czemu kierowcy mają możliwość bezpiecznego wyprzedzenia wolniej jadących pojazdów. Szerokość pasa ruchu wynosi 3,50 m, przeciwne pasy ruchu są oddzielone pasem separującym o szerokości min. 2,60 m. Obwodnica jest połączona z innymi drogami za pomocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych. Wzdłuż obwodnicy powstało 204 mb ekranów akustycznych, 5 stanowisk archeologicznych, 3 ronda, 10 przepustów dla małych zwierząt oraz 11 mostów i wiaduktów: nad torami, ul. Okulickiego, ul. Działkową i ul. Stróżowską, oraz nad rzeką Sanoczek, potokiem Płowieckim i potokiem Stróżowskim.

Jak podaje GDDKiA na pocz. stycznia zaawansowanie prac jest na poziomie 96,21%, w 100% zakończone są prace przy sieci wodociągowej, gazowej i sanitarnej. W 96,21% wykonana jest kanalizacja deszczowa, przebudowa cieków zrealizowana jest na poziomie 92,81%, sieć elektroenergetyczna w 96,44%, teletechniczna na poziomie 96,75%, zaś zieleń w 87,94%.

Dodatkowo w trakcie realizacji są dwa łączniki ronda. Łącznik do Ronda Beksińskiego realizowany jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, będzie on drogą wojewódzką (przedłużeniem drogi 886). Dofinansowany jest ze środków unijnych. Całkowity koszt inwestycji to 26 mln zł. Miasto Sanok wesprze inwestycję kwotą 3,9 mln zł. Nowy odcinek drogi będzie miał długość 1397 m oraz jezdnię o szerokości 2 x 3,5 m.

Łącznik do ul. Łany realizowany jest przez Miasto Sanok. Łączny szacunkowy koszt inwestycji to 6,9 mln zł. Łącznik będzie miał długość 519 m, w tym pas jezdni o szerokości 2 x 2,5 m oraz chodnik jednostronny o szerokości 2 m. Wzdłuż łącznika zostaną postawione 24 lampy, a także zostanie wykonana kanalizacja teletechniczna oraz deszczowa.

Zaplanowany też jest do realizacji łącznik do ul. Okulickiego, jednak to jeszcze dalekie plany…

Obwodnica ma za zadanie zapewnić wysoki komfort ruchu drogowego, poprawić efektywność transportu drogowego oraz zapewnić swobodny przepływ osób, towarów, kapitału i usług. Pozwoli na wymianę międzyregionalną oraz poza granice państwa. Przede wszystkim odciąży miasto od nadmiernego ruchu drogowego i poprawi warunki życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

et

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj