Fundamentem naszej gminy ma być czysta Gmina Solina

Fundamentem naszej gminy ma być czysta Gmina Solina

24 czerwca w Berezce Gmina Solina dokonano uroczystego otwarcia nowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja niewątpliwie oczekiwana i wyczekiwana przez mieszkańców. Jest to otwarcie pewnego etapu inwestycji, albowiem sama infrastruktura obecnie jest już gotowa do podjęcia swojego zadania, natomiast do całkowitej realizacji inwestycji pozostało jeszcze kilka etapów dołączenia poszczególnych sieci kanalizacyjnych.

Po obiekcie oczyszczalni oprowadzał i instruował zebranych gości Stanisław Malinowski – prezes Generalnego Wykonawcy inwestycji – Schwander Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa – niekwestionowany lider rynku oczyszczalni membranowych w Polsce, w swoim portfolio posiadająca aż 60 zaprojektowanych i wybudowanych oczyszczalni w ultranowoczesnej autorskiej technologii.

Na zdjęciu: po prawej stronie Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski, Stanisław Malinowski Prezes Schwander Polska Sp. z o.o oraz Karolina Kmak – przedstawiciel firmy Schwander Polska Sp. z o.o

W ramach projektu „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk” przewidziana była budowa oczyszczalni ścieków oraz 21,6 km kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk. Przedsięwzięcie ma na celu budowę gminnego systemu oczyszczania ścieków dla Aglomeracji Polańczyk wraz z oczyszczalnią ścieków w Berezce, która przejmie ścieki sanitarne z miejscowości Berezka i Polańczyk oraz docelowo Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa.

W wyniku realizacji projektu mieszkańcy mogą liczyć na poprawę stanu czystości wód w Zalewie Solińskim. Gmina Solina należy do jednej z najchętniej odwiedzanych gmin w Bieszczadach. Ze względu na duży napływ turystów oraz intensywnie rozwijającą się bazę noclegową, spory problem stanowili mieszkańcy i przedsiębiorcy zrzucający nieczystości bezpośrednio do Zalewu Solińskiego. Włodarze gminy zdecydowali się na wybór rozwiązania zapewniając najwyższe parametry oczyszczania ścieków, dzięki czemu w perspektywie długoterminowej poprawi się czystość wód, wzrośnie jakość życia mieszkańców gminy oraz zmniejszone zostanie zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a obszar zyska na atrakcyjności pod kątem prowadzenia inwestycji gospodarczych.

Miejscowości turystyczne w sezonie borykają się nie tylko ze zwiększonym napływem ścieków do oczyszczalni, ale również z niedoborami zasobów wody pitnej. Jakość ścieku oczyszczonego przez oczyszczalnię membranową, po dezynfekcji lampą UV sprawia, że staje się on zupełnie bezpieczny dla człowieka i może zostać ponownie wykorzystany, m. in. do produkcji sztucznego śniegu, spłukiwania toalet, zasilania myjni, utrzymywania czystości placów i ulic, nawadniania terenów zielonych czy jako woda technologiczna, np. do chłodzenia i czyszczenia urządzeń. Idealnie wpisuje się to w obraną przez Unię Europejską strategię zrównoważonego rozwoju, gdzie zasoby wykorzystuje się w tzw. obiegu zamkniętym. W tym roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne harmonizujące normy ścieków nadających się do ponownego wykorzystania we wszystkich krajach członkowskich. Oczyszczalnie ścieków w Gminie Solina, zrealizowane w technologii MBR spełniają wszystkie normy pozwalające na ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych do wyżej wspomnianych celów.

Fundamentem naszej gminy ma być czysta Gmina Solina
fot. Lidia Tul-Chmielewska

W oczyszczalniach ścieków projektowanych dla obszarów odwiedzanych przez turystów sporym wyzwaniem jest kwestia wzrostu przepływu ścieków w sezonie turystycznym. Jak wynika z raportu NIK, w sezonie turystycznym w wielu miejscowościach okresowo liczba turystów pięcio a nawet sześciokrotnie przekracza liczbę mieszkańców. Tak duży napływ turystów powoduje, że sieci wodno-kanalizacyjne w gminach turystycznych (głównie na południu Polski) są szczególnie narażone na przeciążenie. W okresie wzmożonego ruchu turystycznego ilość ścieków dopływających do oczyszczalni zwiększa się nawet o 300%.

Technologia MBR oferuje nieporównywalnie większą elastyczność, bez konieczności zwiększania powierzchni i kubatury budynków oraz zbiorników, dzięki czemu pozwala na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych oraz bezawaryjną i stabilną pracę urządzeń w sezonie turystycznym oraz poza nim.

Technologia MBR jest również wyjątkowa pod względem usuwania cząstek mikroplastiku. Moduły membranowe Alfa Laval, zastosowane w oczyszczalniach ścieków w Solinie, Berezce oraz dla domów wczasowych Revita, w 2018 roku zostały nagrodzone najbardziej prestiżową nagrodą na świecie w zakresie ochrony środowiska naturalnego – Energy Globe Award 2018. Podczas analizy cząstek do 50 μm, wykazano, że w ściekach oczyszczonych przez membrany mikrofiltracyjne Alfa Laval nie stwierdzono obecności żadnych mikroplastików, co okazało się przełomowe pod kątem skuteczności oczyszczania ścieków. Badania zostały przeprowadzone przez Alfa Laval we współpracy z Plastic Change oraz duńskimi instytucjami badawczymi: Uniwersytetem Aarhus, Uniwersytetem Roskilde i EnviDan. Fakt ten ma istotne znaczenie dla stanu czystości wód w Zalewie Solińskim.
Zastosowana technologia bioreaktorów membranowych (z ang. MBR – Membrane Biological Reactor) jest rekomendowana przez Unię Europejską jako tzw. BAT – Najlepsza Dostępna Technika oczyszczania ścieków. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Schwander Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa – niekwestionowany lider rynku oczyszczalni membranowych w Polsce.

Gmina Solina, to bardzo specyficzna gmina, zwłaszcza, jeśli chodzi o warunki terenowe – od krańca jednej miejscowości w gminie do drugiej – to 41 km w terenie górzystym – mówi Wójt – to trudne zadanie do wykonania w sferze skanalizowania sieci. Gmina nasza to przede wszystkim turystyka i dwa jeziora, wokół których skupia się życie turystyczne. Wiele problemów związane było właśnie z ekologią i zanieczyszczeniem środowiska. Priorytetem dla Gminy stało się środowisko. Chcieliśmy zapewnić zarówno mieszkańcom naszej Gminy – jak i przyjeżdżającym do nas turystom – komfort czystego środowiska i pachnącego powietrza, bo przecież właśnie po to do nas przyjeżdżają. A z tym było w ubiegłych latach naprawdę niewesoło.

Nasz produkt, który został wdrożony w życie –ma właśnie na celu zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób jak najbardziej innowacyjny – dodaje Wójt Piątkowski – jestem dumny, że udało się Gminie wykorzystać całą paletę możliwości finansowych, by obiekt spełniał wszelkie kryteria ochrony środowiska, a ponadto stał na najwyższym poziomie technologicznym nie tylko w Polsce, ale w Europie. A najbardziej cieszę się, ja osobiście, że wraz z panią vice Wójt Katarzyną Zielińską –Onyszko i wieloma pracownikami Gminy, uczestniczymy w ratowaniu naszego środowiska, że dokładamy wszelkich starań, by Nasze ukochane Bieszczady były jak najczystsze. Cieszę się, że by osiągnąć ten sukces – dołożyliśmy wszyscy wspólnych starań i to jest wspólna sprawa nas wszystkich, bo tutaj mieszkamy, tutaj wychowujemy nasze dzieci i wnuki. To dla nich dziś dbamy o nasze środowisko, by mogły cieszyć się czystymi jeziorami, smaczną wodą i pachnącym powietrzem– kończąc swoje podziękowania Adam Piątkowski dodaje – to największe dobro naszego regionu, czyste Bieszczady, zdrowi mieszkańcy i zadowoleni turyści. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu, albowiem fundamentem naszej gminy ma być czysta Gmina Solina.

Lidia Tul-Chmielewska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj