Zmiany w składzie Młodzieżowej Rady Miasta

15 października w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, odbyła się VII Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka. W sesji oprócz młodych radnych uczestniczył przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak. Do składu młodzieżowej rady dołączył Paweł Klamut z SP nr 4 i Łukasz Pilecki z I LO.

W trakcie obrad podjęto kilka uchwał, które regulowały:
– odwołanie Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta,
– wybór nowego Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta,
– zmianę dot. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka,
– zmianę dot. powołania i ustalenia składów osobowych Zespołów Problemowych Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka.
W związku z podjęciem w/w uchwał Maksymilian Kluska został wybrany na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka, Aleksandra Puchalik i Ernest Mołczan zostali włączeni do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka.
Podczas wolnych wniosków pojawiła się propozycja współpracy między Zespołem Problemowym ds. Sportu, Zdrowia i Turystyki, a Zespołem Problemowym ds. Promocji, Rozwoju i Informacji, dotycząca stworzenia filmu promującego Miasto Sanok. Współpraca będzie przebiegała w formie zdalnej. 
Radni obradowali z zachowaniem reżimu sanitarnego.