Bogusław Rajtar – pełniącym obowiązki dyrektora MOSiR

Po rezygnacji ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez Tomasza Lasyka, zgodnie z procedurami burmistrz miasta Sanoka ogłosił nabór na to stanowisko, na stronie BIP. Ogłoszenie zostało opublikowane 1 czerwca br. i w związku z tym, że nie został wyłoniony żaden kandydat spełniający wymogi formalne, termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 czerwca.

Po przeprowadzeniu czynności rekrutacyjnych na to stanowisko, wyłonieniu kandydatów spełniających wymagania formalne i przeprowadzeniu rozmów kwalifikujących żaden z kandydatów nie mógł rozpocząć pracy na tym stanowisku w takim terminie, by zapewnić ciągłość zarządzania placówką. Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny nabór, a do czasu jego rozstrzygnięcia, na stanowisko p.o. dyrektora został powołany Bogusław Rajtar.